Соціально-економічний паспорт станом на 01.01.2017 року

1. Промисловість

 Липовецький район належить до регіонів Вінниччини з відносно невисоким рівнем індустріального  розвитку. Промисловий сектор економіки району  представляють 12 підприємств, які об’єднують добувну і переробну промисловість. Переробна промисловість, у свою чергу, представлена галузями – харчова, виробництво будівельних матеріалів.

Промисловість району, як і країни в цілому, проходить  через глибоку економічну криз.

 У досліджуваному періоді 2016 року, спостерігається позитивна динаміка роботи окремих промислових підприємств. Наростили  темпи промислового виробництва ФГ «Україна», агрофірма «Нападівська»,  ТОВ «Млин-Пром».

На ТОВ «Липовецькому  цегельному заводі» у досліджуваному періоді відбулось  виробництво  цегли будівельної на рівні минулого року.     Дещо зменшили виробництво ТОВ «Сафарі плюс» , ВК «Уют», ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «ВІК».

Зниження темпів виробництва на підприємствах відбулось через  зменшення замовлень на продукцію.

 

2. Сільське господарство

Липовецький район по характеру виробництва відноситься до агропромислових районів. Агрохімічний бал родючості ґрунтів в середньому по району становить - 54 балів. Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до адміністративно-територіальних одиниць  становить 85,0 тис. га з них сільськогосподарські угіддя – 83,3 тис. га, в т. ч. рілля – 73,78 тис. га, багаторічні насадження (сади) – 837 га, пасовища – 6187 га, сіножаті – 2498 га, лісовкриті площі – 5199 га, ставки – 1955 га.
Сільськогосподарські підприємства використовують в обробітку понад 52,3 тис. га, в т. ч. фермерські господарства – 7,3 тис. га, окрім того господарства населення та одноосібники використовують – 17,3 тис.га.
В агропромисловому комплексі району станом на поточний період функціонує 98 сільськогосподарських підприємств, з них 5 вертикально-інтегрованих структур, 17 реформованих, 78 фермерських господарств та нараховується 13884 особисто-селянських господарств. Основною спеціалізацією підприємств всіх форм власності в рослинництві є вирощування зернових культур (озима та яра пшениця, ячмінь, кукурудза гречка та зернобобові культури), з технічних культур (соя, соняшник, озимий ріпак) в тваринництві –виробництво м’яса та молока.

Сільськогосподарськими підприємствами за 2016 рік:

- намолочено зернових та зернобобових 197,2 тис. тонн при рівні урожайності 66,0 ц/га

- зібрано сої – 16,2 тис. тонн при урожайності 22,9 ц/га

- соняшника – 29,6 тис. тонн при урожайності 29,0 ц/га

- цукрові буряки – 7,8 тис. тонн при урожайності 531 ц/га

- вирощено м’яса в живій вазі–12931ц

-реалізовано м’яса в живій вазі–11440 ц

-вироблено молока всього – 101213 ц

Середньодобові прирости ВРХ – 669 г

Середньодобові прирости свиней – 446 г

Надій на одну корову складає 6685 кг молока, що на 355 кг більше до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2017  року кількість поголів’я по с/г підприємствах становить:
ВРХ – 3411 гол

В т. ч корови – 1339 гол

Свині – 5434 гол

Вівці – 413 гол

Коні – 116 гол

Птиця – -

В районі є ряд господарств, які займаються певною спеціалізацією, серед них:  галузі рослинництва: ТОВ «Рапсодія» с. Струтинка – займається вирощуванням овочевої продукції, квасолі. У 2016 році закладений  новий яблуневий садок інтенсивних сортів на площі 5га, фундука - 1,4 га та висаджується ягідник чорниці на 5 тис. саджанців 

в галузі тваринництва:

з розведення Української червоно-рябої породи великої рогатої худоби – племзавод ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівка,

з розведення української чорно-рябої породи ВРХ – племрепродуктор ПрАТ «Зернопродукт МХП» м. Липовець;з розведення Російської рисистої породи коней - племрепродуктор ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівка.

 

3. Будівництво, інвестиційна діяльність, транспортні перевезення

 Головним завданням, яке стояло і перед підприємствами безпосередньо, і перед місцевою владою, у 2016 році було максимальне залучення інвестицій у економіку району. У звітному році обсяг капітальних інвестицій склав 80,8 млн.грн., в розрахунку на одного жителя району це становить 2115,3 грн.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 94,6 %.

Інвестиційна привабливість регіону напряму залежить від рівня розвитку виробничої і соціальної  інфраструктури. Головною складовою ринкової інфраструктури у даному   випадку виступає інвестиційна, оскільки від її розвитку залежить можливість швидкої реалізації інвестиційних проектів. Цьому сприятиме випереджаючий розвиток промислового і будівельного потенціалу, розвиватиметься випереджаючими темпами по відношенню до всього економічного потенціалу району.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій  на 1 жовтня 2016 року становить майже 7,4 млн. дол. , що складає 3,9 % у загально обласному підсумку цього показника. Зміна сум у періодах  відбувається за рахунок коливання курсових різниць іноземних валют.

Інвестиції надійшли від нерезидентів у розвиток підприємств агропромислового комплексу.

Необхідно відзначити, що у районі реалізовується 15 інвестиційних проектів у різних галузях реального сектору економіки району. В результаті їх повної реалізації  буде забезпечено створення 479 робочих місць та спрямування до бюджетів додаткових надходжень.

Одним із факторів, який впливає на  ріст капітальних інвестицій є робота будівельних підприємств. У звітному періоді будівельними підприємствами реалізовано будівельно-монтажних робіт за договорами підряду  у  сумі 20,1 млн.грн., що становить 0,8% від  загальнообласного обсягу даних робіт.

Економічна криза сприяла певному зниженню будівельної активності. Внаслідок чого  певна частина об’єктів будівництва до цього часу залишається недобудованою. Вони є так званим  баластом, який не дозволяє як реалізовувати інші інвестиційні проекти у соціально-культурній сфері так і завершити розпочаті через брак коштів.

Основним із головним аспектів діяльності районної державної адміністрації в галузі будівництва є питання завершення будівництва об’єктів, розпочатих у минулих періодах – так зване незавершене будівництво.

Через ряд існуючих об’єктивних, а  поряд з ними і суб’єктивних причин список об’єктів незавершеного будівництва Липовецького району нараховує 15 одиниць.

Завдяки проведеній роботі працівників управління економіки у попередні роки цей список значно зменшився. Проте, щодо окремих об’єктів, які на сьогодні залишаються не добудованим і перспективи на їх будівництво не існує, їх власниками або замовниками будівництва має бути прийняте рішення про доцільність будівництва та, в подальшому ліквідацію довгобуда.

 Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом району (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-грудень 2016 року становили 14,8тис.тон., що менше, ніж у відповідному періоді 2015 року на 5,7%. Вантажооборот зменшився  на 1,4% і склав 2,3 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами) за звітний період перевезено 1069,4 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 81,9 млн.пас.км.

У порівнянні з 2015 роком обсяги  пасажирських перевезень зменшились на 3,5% ,  а пасажирської роботи зріс  на 8,7% відповідно.

 

4. Підприємництво

За даними  вибіркового обстеження діяльності малих підприємств станом на 01.01.2017 року у Липовецькому районі зареєстровано 165 діючих малих підприємств, кількість діючих малих підприємств на 10 тисяч наявного населення становить 43,5 одиниці. Чисельність фізичних осіб-підприємців складає 1151 одиниць.

За даними моніторингу протягом 2016 року започаткували діяльність 122 суб’єкти господарювання, із яких 26 юридичних осіб та 96 фізичних осіб-підприємців, що в цілому на 6,1 % більше  відповідного періоду 2015 року. За вище означений період припинили господарську діяльність 232 суб’єктів господарювання, з них 13 - юридичних осіб, 232 – фізичних осіб підприємців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник припинення діяльності зріс на 219 одиниць, або у 21,0 рази більше.

 

5. Соціально – культурна сфера

На території району виходить друкований засіб масової інформації – районна газета "Липовецькі вісті". Даний засіб масової інформації являється комунальним підприємством, засновником якого є Липовецька районна державна адміністрація.

Майже 3 тисячі жителів міста і сіл району об’єднані. В районі діють 235 колективів аматорського мистецтва, в них учасників 2196 учасників, в тому числі   113 дитячі, в  яких є 1050 учасників. З них   8 колективів носять високі звання «народного» і 1 «зразковий» дитячий, які є постійними учасниками районних, обласних, Всеукраїнських фестивалів і конкурсів.

В січні місяці традиційно проводиться районне театралізоване свято «Різдвяне диво». На День захисту дітей 1 червня відбувається І-й тур, а 19 грудня – заключний районний фестиваль дитячої художньої творчості ім. П. Оплаканського „Музичний зорепад”, караоке, конкурси, виставки, метою яких є пошук і відкриття молодих талантів у різних номінаціях.

В районі  діє  1 музей історії села Вахнівка. Музейний фонд нараховує 1146  предметів.  Загальна кількість відвідувачів 5,8 тис. чоловік, в тому числі учнів та студентів 2,8 тис. чоловік.

Загальна кількість пам’яток, які знаходяться на обліку в Липовецькому районі 132. Із них археологічні – 59, історичні – 63, архітектури та містобудування – 10. Найвідоміші: Нападівський Палац Ланге – кінець ХУІІІ ст., с.Нова Прилука – Комплекс земської лікарні – 1912 рік, с. Нова Прилука – церква Святої Трійці – 1816 рік, с. Стара Прилука - Палацо-парковий комплекс (садиба проф. Мерінга)  - поч. ХХ ст.

В районі функціонує:

Бібліотек 36

Бібліотечний фонд району  381363  тис. примірників.

Всього працівників бібліотек   48 чоловік, в тому числі на селі – 31 чоловік.

Сільських будинків культури  -  20,  РБК – 1,   МБК – 1.

Сільських клубів -  13,    МК -1.

Всього працівників клубних установ -  57 чоловік, в т.ч.  на селі  40 чоловік.

Кількість дитячих музичних шкіл  - 1  (137 дітей).

Викладачів музичної школи -  14 чоловік.

Всього в системі культури працює 128 спеціалістів, 27 технічних  працівників.
Всього закладів культури – 76.


6. Гуманітарна політика

На території Липовецького району знаходиться Староприлуцька школа-інтернат, в якій працюють 44 педагогічних працівники та виховується 118 дітей.

 

7. Освіта

У районі функціонує 26 загальноосвітніх шкіл, з них:

12 шкіл І-III ступенів, 1 школа – колегіум, 8 шкіл у сільській місцевості, 5 – у міській місцевості, 13 шкіл І-II ступенів - у сільській місцевості. Всього у школах району навчається 3541 учнів де працює 589 педагогічних працівників.
В районі функціонує 3 позашкільних навчальних заклади: дитячо- юнацький центр (ДЮЦ) м.Липовець (який відвідують 423 дітей), дитячо – юнацька спортивна школа (ДЮСШ) м.Липовець ( яку відвідують 290 дітей), дитячо – юнацька спортивна школа (ДЮСШ) смт.Турбів ( яку відвідують 150 дитини).
У школах району гуртковою роботою за напрямками виховання охоплено 1163 учні, які займаються у 87 гуртках та секціях.

Встановлено 33 НКК ( всього комп’ютерів 401), підключено до Інтернету 26 шкіл. У  школахрайону встановлено  20 мультимедійних дошок та проекторів.

У всіх школах району організовано гаряче харчування школярів.
Для організації підвозу школярів у школи закуплено за Програмою «Шкільний автобус» 12 автобусів.


8. Дошкільне виховання

Для надання освітніх послуг у Липовецькому районі функціонує – 20 ДНЗ у

яких виховується 1068 дітей, працює 101 педагогічний працівник.


9. Фізична культура і спорт

Спортивні дитячо-юнацькі школи 2

Загальна кількість дітей у спортивних школах 449 дітей.

Спортивні зали 22

Стадіони 1

Футбольні поля 23

Спортивні майданчики 76

Стрілецькі тири 3

На території Липовецького району функціонує дві дитячо-юнацькі спортивні школи – Липовецька ДЮСШ та Турбівська ДЮСШ. Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа на даний час нараховує 24 навчальних групи: 15 початкової підготовки, 9 попередньо-базової, в яких навчаються 298 дітей. Їх навчають 11 тренерів 7 з яких штатні працівники, відповідно 4 з вищою освітою за напрямком фізична культура та спорт по 6 видах спорту: баскетбол, волейбол, футбол, стрільба кульова, рукопашний бій та пауерліфтинг. Турбівська дитячо-юнацька спортивна школа на даний час нараховує 13 навчальних груп: 7 початкової підготовки, 6 попередньо-базової, в яких навчаються 151 дитина. Їх навчають 6 тренерів 3 з яких штатні працівники 5 видах спорту: футбол, важка атлетика, бокс, дзюдо та ушу. Підготовлені більше 100 спортсменів 2 та 3 розрядів. Також за район виступає у змаганнях різних рівнів майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо Антон Слушний.

Функціонує фізкультурно-спортивне товариство „Колос”. Також створено фізкультурно-спортивні клуби та введено у семи територіальних громадах рішеннями сесій посади інструкторів по спорту.

Щодо здійснення переоснащення спортивної матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл району за 2016 рік зокрема Липовецької ДЮСШ виділено 500 тис. грн. з районного бюджету, і відповідно придбано мікроавтобус «Volkswagen» вартістю 460 тис. грн., спортивну пневматичну гвинтівку Hammerli AR20 виробництва фірми  фірми «Walther» вартістю 25 тис. грн., також для поліпшення матеріальної бази в ігрових видах спорту придбано електронне табло вартістю 7,5 тис. грн., яке встановлене у спортивному залі ДЮСШ. Придбано 2 фітнес-тренажери в атлетичний зал вартістю 15 тис. грн.. Також виділено 35 тис. грн.. для закупівлі матеріалів для здійснення ремонту глядацьких трибун Липовецького міського стадіону «Колос».

 

10.Система охорони здоров’я

Система охорони Липовецького району знаходиться в стадії реформування та розмежування первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги.

На даний час завершено перший етап реформування. В районі функціонує Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги», ЦРЛ та підстанції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

 До складу ЦПМСД входять 10 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, 13 фельдшерсько – акушерських пунктів, 11 фельдшерських пунктів та 7 здоровпунктів.

Таким чином, пройшло розмежування закладів, що надають первинну та вторинну медико-санітарну допомогу.

Другий та третій етап передбачає поступове формування оптимізації мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги.

На даний час проходить ІІ етап реформування охорони здоров’я. Пройшло розмежування екстреної медичної допомоги. Створена Липовецька  СШМД куди відійшли Липовецьке, Іллінецьке, Поглебищанське та Оратівське  відділення швидкої та невідкладної допомоги Після реформи до центральної районної лікарні входить поліклінічне відділення та стаціонар до якого входить стаціонар Липовецької центральної лікарні на 93 ліжка та філія Липовецької ЦРЛ  на 41 ліжко . Забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення на 2017 рік склала 35,2.

На вторинному рівні медичну допомогу надають медичні працівники в такому складі:

Кількість лікарів 58 чол.

Спеціалісти з вищою не  медичною освітою 2 чол.

Провізор  - 1 чол.

Кількість працівників середнього медичного персоналу 133 чол.

Кількість працівників молодшого складу 65 чол.

Кількість інших працівників 51 чол.

Всього працюючих 310 чол.


11. Торгівля та сфера послуг

У сфері внутрішньої торгівлі району тривають процеси, спрямовані на формування цивілізованої інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати достатній рівень обслуговування населення відповідно до його потреб. Вона характеризується відсутністю товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг для населення, що є важливим чинником розвитку бізнесу та реальним джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за 9 місяців 2016 року в цілому становив 108,2 млн.грн. і проти відповідного періоду минулого року індекс фізичного товарообороту зріс на 14,3%.

Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами здійснюють 292 магазинів і кіосків, 62 заклади ресторанного господарства (включаючи шкільні їдальні та буфети). В структурі торгової мережі відбулися суттєві зміни за рахунок поширення роздрібної торгівлі підприємцями - фізичними особами. Із загальної кількості 78,1 % магазинів та 32,3 % закладів ресторанного господарства належать підприємцям-фізичним особам.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків формується більше 50% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 15% обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів. У районі функціонує 5 ринків на 574 торгових місця. Загальна площа ринків складає 4539 кв. м, під торгівлю зайнято 3154 кв. м, або 69,5 %. Крім того, робота 3 постійно діючих ярмарків на 114 торгових місцях сприяє задоволенню потреб населення у споживчих товарах та стабілізації цінової ситуації на ринку товарів повсякденного вжитку.

У цілому діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг різних форм власності направлена на модернізацію, технічне переоснащення, приведення у відповідність до вимог сучасного дизайну підприємств торгівлі та ресторанного господарства, подальше досягнення високого рівня якісного обслуговування населення, представлення широкого асортименту товарів та надання різноманітних послуг з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку торговельних відносин та реалізації послуг.

За 9 місяців 2016 року підприємствами сфери не фінансових послуг реалізовано  послуг ( у ринкових цінах) на суму 9506,2 тис.грн., в тому числі населенню – 6830,6 тис.грн.

 

12. Соціальна політика

Загальна кількість інвалідів загального захворювання 1434 чол.

Кількість дітей-інвалідів до 18 років 182 чол.

Кількість інвалідів з дитинства 316 чол.

Багатодітних сімей -353

В управлінні праці та соціального захисту населення перебуває на обліку 11859 громадян пільгових категорій, з них:

825 – учасників війни;

110– інваліди війни (в т.ч. 7 інвалідів війни- учасників АТО);

399 – учасники бойових дій (в т.ч. 281  учасників АТО);

266– сім’ї загиблих та померлих військовослужбовців (в т.ч. 5сімей, загиблих  учасників АТО);  ;

5271 – дітей війни.

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Липовецького району обслуговує на дому 543 одиноких людей похилого віку. Крім того у відділенні постійного перебування для одиноких непрацездатних громадян в с.Росоша проживає 16 осіб.


13. Сфера зв’язку

В районі діють такі установи зв’язку:

- Липовецький центр поштового зв’язку №3;

- Липовецький цех телекомунікаційних послуг №10

В 2004 році відкрито цифрову АТС на 2303 абонентських номери.

Районний вузол зв’язку обладнаний сучасними та зручними кабінами для виходу в Інтернет. Електрозв’язок об’єднує 2 міські і 30 сільських АТС, абонентами яких є близько 8,0 тис.чол. Всі населені пункти району електро- і телефонізовано. Липовецький район має стопроцентне покриття державних, обласних телеканалів та стійкий мобільний зв’язок. Довжина кабельних ліній зв’язку по району становить 2136 км.


14. Зайнятість населення

Загальна кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості по питанню працевлаштування протягом 2016 року становить 1521 осіб, з яких 669 осіб перебували на обліку на початок року та 857 осіб – зареєстровані за січень - грудень. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року зареєстровано на 48 осіб менше. На даний час на обліку перебуває 597 осіб.

Кількість вільних робочих місць, дані про наявність яких надійшли від роботодавців з початку року становить 708, укомплектовано за цей період 531 вакансія. Станом на 01.01.2017 року актуальними є 21 вакансія, в цей період минулого року було 2 вакансії.

Разом з тим, пропозиція робочої сили суттєво перевищує попит на неї. Кількість претендентів на 1 вільне робоче місце на даний час становить 28осіб.
З метою сприяння незайнятому населенню та іншим категоріям громадян у працевлаштуванні, виборі професії або зміні виду професійної діяльності надаються профорієнтаційні послуги.

З метою зацікавленості безробітних до підприємницької діяльності службою зайнятості активно проводяться заходи, спрямовані на ці цілі.


15. Політичні партії, профспілкові та громадські організації

У районі зареєстровано:

- 68 осередок політичних партій, рухів та організацій;
- 31 громадських організації, об’єднань та спілок;
- 46 релігійних громади різних віросповідань.