03.06.2011 р. № 177

У К Р А Ї Н А
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від " 03" червня 2011 р. № 177

Про доступ до публічної інформації

На виконаня Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", розпорядження голови облдержадміністрації від 23 травня 2011 року № 262 «Про доступ до публічної інформації»:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація.

1.2. Форму запиту на інформацію.

2. Загальному відділу (Баланова О.І.) спільно з юридичним сектором (Чекурда Н.М.), головним спеціалістом з питань мобілізаційної та режимно - секретної роботи Стефанською Л.А. у тижневий термін розробити та подати на затвердження:

перелік відомостей, що становлять службову інформацію;

інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

3. Визначити:

3.1. Керівника апарату райдержадміністрації Печолата О.В. відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація.

3.2. Юридичний сектор апарату райдержадміністрації, відповідальним структурним підрозділом з питань реєстрації, опрацювання, систематизації, аналізу і контролю за розглядом запитів щодо надання публічної інформації та консультацій під час оформлення запитів.

4. Головному спеціалісту з роботи із зверненнями громадян юридичного сектору апарату райдержадміністрації Чекурді Н.М. внести відповідні зміни до положення про сектор та посадової інструкції.

5. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Ямпільський Я.В.) забезпечити оперативне оприлюднення та оновлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

6. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Ямпільський Я.В.) у тижневий термін внести пропозиції голові райдержадміністрації щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в райдержадміністрації і містять публічну інформацію, передбачивши обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті (в разі його відсутності - в інший прийнятний для громадян спосіб).

7. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, затвердити відповідні порядки доступу до публічної інформації та визначити структурні підрозділи (осіб), відповідальних за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації та затвердити переліки відомостей, що становлять службову інформацію.

8. Відділу з питань внутрішньої політики та зв'язків із засобами масової інформації і громадськістю райдержадміністрації (Ямпільський Я.В.) сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням органами виконавчої влади доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації А. ГРИЩУК

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 3 червня 2011 року № 177

П О Р Я Д О К
доступу до публічної інформації,
розпорядником якої є районна державна адміністрація

1. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
3. Запит на інформацію має містити:
3.1. Ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу звязку, якщо такий є.
3.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
3.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
4. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до головного спеціаліста з роботи із зверненнями громадян юридичного сектору апарату райдержадміністрації або за телефоном 2 - 20- 58 чи електронною поштою - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .
5. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.
6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.
7. Залежно від змісту запиту, він подається першому заступнику голови, керівнику апарату або заступнику голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється в юридичному секторі аппарату райдержадміністрації і надсилається адресату.
8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням голови райдержадміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
9. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
10. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
11. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
12. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
13. У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.
14. Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.
15. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
16. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
_______________________________

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 3 червня 2011 року № 177

Форма запиту на інформацію
Голові районної державної адміністрації
__________________________________
__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформацію про... (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відповідь прошу надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
Факсом (вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати E-mail/)
В усній формі (вказати номер телефону)
______________________ ______________________
(дата) (підпис)
Запит подається до юридичного сектору апарату райдержадміністрації Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
___________________________