22.06.2012 р. № 270

У К Р А Ї Н А
ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від " 22 " червня 2012 р. № 270

 

 

 

 

 

 

Про затвердження Порядку відшкодування
та розміру фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію
у Липовецькій райдержадміністрації

Відповідно до частини першої статті 6, пункту 3 статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", з метою відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів обсягом більше 10 сторінок:

1. Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Липовецькій райдержадміністрації, що додається.

1.2. Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Липовецькій райдержадміністрації, що додається.

2. Юридичному сектору апарату райдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до управління юстиції у Липовецькому районі.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Печолата О.В.


Голова районної державної
адміністрації А.ГРИЩУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від « 22 » червня 2012р. №270

 

 

 

 

 

 

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Липовецькій райдержадміністрації


Послуга, що надається

Розмір фактичних витрат
Копіювання або друк копій
документів формату А4 та
меншого розміру
(у тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій
документів формату А3 та
більшого розміру
(у тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій
документів будь-якого формату,
якщо в документах поряд
з відкритою інформацією
міститься інформація з
обмеженим доступом, що
потребує її відокремлення,
приховування тощо
(у тому числі двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

_____________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від « 22 » червня 2012р. №270

 

 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію у Липовецькій райдержадміністрації

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються юридичним сектором апарату райдержадміністрації за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Липовецькій райдержадміністрації (далі - Порядок), застосовується у випадку, коли Липовецька райдержадміністрація є належним розпорядником інформації.

3. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється в разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Обрахунок витрат на копіювання або друк документів здійснюється спільно із відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації та юридичним сектором апарату райдержадміністрації.

5. Оплата фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється шляхом перерахування коштів у безготівковій або готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку.

6. Якщо кількість сторінок запитуваної інформації можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в строк, установлений Законом України "Про доступ до публічної інформації".

7. Виготовлені копії документів надаються запитувачу після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат на копіювання або друк документів.

____________________________