Положення про апарат РДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від «11» липня  2017 р.                                                                                 № 77- рк

 

Про структуру апарату райдержадміністрації

 

Відповідно до статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні     адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року   № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» зі змінами,постанови Кабінету Міністрів України від                   09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», в межах встановленої граничної чисельності та фонду оплати праці і видатків на утримання районної державної адміністрації та з метою ефективної роботи апарату райдержадміністрації:

 

1.  Ліквідувати в відділі організаційної роботи і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації  вакантну посаду провідного спеціаліста вищеозначеного відділу – 1 штатна посада;

 

2.  Утворити в юридичному секторі апарату райдержадміністрації посаду головного спеціаліста – 1 штатна посада на базі посади провідного спеціаліста відділу організаційної роботи і комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, що ліквідується – 1 штатна посада;

 

3.  Затвердити структуру і граничну чисельність апарату райдержадміністрації згідно з додатком.

 

4. Керівнику апарату райдержадміністрації (Скоцькому О.І.), начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації (Ненич Г.І.), внести зміни до штатного розпису апарату райдержадміністрації, затвердити фонд оплати праці та видатки на утримання апарату райдержадміністрації з урахуванням доведеної граничної чисельності апарату райдержадміністрації згідно з додатком цього розпорядження.

 

5.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 15 лютого 2017 року № 21-рк «Про структуру апарату райдержадміністрації».

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                                  О. ДМИТРІВ

 

 
 

Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «11» липня 2017 р. № 77-рк

 

 

                                                    

 

Структура і гранична чисельність

апарату райдержадміністрації

 

                                  Назва посади

 

Гранична чисельність

Керівництво:

4

Голова

1

Перший заступник голови

1

Заступник голови

1

Керівник апарату   

1

Відділ організаційної роботи і комунікацій з громадськістю

5

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

3

Загальний відділ:

6

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

2

Секретар керівника

1

Головний спеціаліст з питань контролю

2

Відділ фінансово-господарського забезпечення:

4

Начальник відділу-головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральниця службових приміщень

1

Водій

1

Відділ ведення Державного реєстру виборців:

3

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Провідний спеціаліст

1

Юридичний сектор:

3

Завідувач сектору

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст з питань звернень громадян

1

Головний спеціаліст взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

1

Головний спеціаліст з питань управління персоналом

1

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції

1

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи

1

ВСЬОГО:

29

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                Олександр СКОЦЬКИЙ