РОЗПОРЯДЖЕННЯ Від " 17 " вересня 2012 р. № 398

У К Р А Ї Н А

ЛИПОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від " 17 " вересня 2012 р. № 398 

 Про складання проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2013 рік та прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки 

 

Відповідно до статей 20, 21 та 75 Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України від 22 травня 2012 року № 4824 - VI "Про Основні напрямки бюджетної політики на 2013 рік", розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів" (зі змінами) та розпорядження голови Вінницької обласної державної адмінстрації від 12 вересня 2012 р. № 526 « Про складання проекту обласного бюджету за програмно-цільовим методом на 2013 рік та прогнозу обласного бюджету на 2014-2015 роки» з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на 2013 рік: 

 

1. Затвердити план заходів з підготовки проекту районного бюджету за програмно-цільовим методом на 2013 рік та прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки, що додається. 

2. Фінансовому управлінню облдержадміністрації (Заєць Л.І.):

2.1. Забезпечити організацію роботи з формування районного бюджету на 2013 рік та прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки згідно з чинним законодавством та основними напрямами бюджетної політики на 2013 рік. 

2.2. Здійснити формування видаткової частини бюджету на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів. 

2.3. Повідомити головним розпорядникам коштів районного бюджету обсяги розрахункових показників до проекту бюджету на 2013 рік у тижневий термін після доведення Міністерством фінансів України розрахунків прогнозних обсягів по міжбюджетних трансфертах на 2013 рік. 

3. Управлінню економіки райдержадміністрації (Пастух Г.А.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації: 

3.1. Прогнозні показники програми економічного і соціального розвитку району на 2013 рік у розрізі основних галузей економіки, а також основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку області на наступні два роки з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки й соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій, зміни впливу цих факторів у перспективі. 

3.2. Проект програми капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету на 2013 рік та наступні два роки. 

4. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Тітенко Л.М.):

4.1. Здійснити суцільну інвентаризацію бази даних громадян, які отримують пільги за рахунок бюджетних коштів. 

4.2. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації інформацію щодо прогнозного контингенту отримувачів пільг, житлових субсидій і допомоги сім'ям з дітьми та уточнену потребу в обсягах субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм соціального захисту населення з урахуванням поетапного підвищення в 2013 році державних соціальних стандартів.

4.3. Здійснити перевірку програм та заходів в галузі соціального захисту населення, що фінансуються з районного бюджету, згідно розпоряджень та доручень районної державної адміністрації. 

5. Структурним підрозділам райдержадміністрації - головним розпорядникам коштів районного бюджету: 

5.1. Подати фінансовому управлінню райдержадміністрації у визначені ним терміни: 

5.1.1. Бюджетні запити з урахуванням повідомлених фінансовим управлінням райдержадміністрації прогнозних обсягів видатків на 2013 рік та з обґрунтуванням необхідності додаткової потреби у них; 

5.1.2. Розрахунки до прогнозу районного бюджету на 2014-2015 роки відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України. 

5.2. Під час складання бюджетних запитів на 2013 рік: 

5.2.1. Провести інвентаризацію видатків відповідних бюджетів, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників коштів; 

5.2.2. Організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків відповідних бюджетів та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків; 

5.2.3. Забезпечити першочергове фінансування тих видатків, метою яких є основні функції і завдання відповідних головних розпорядників коштів.

5.2.4. Подати пропозиції щодо передачі повноважень з їх виконання іншим головним розпорядникам коштів або зупинити їх виконання у 2013 році у разі прийняття рішення про недоцільність забезпечення фінансування окремих видів видатків. 

5.2.5. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання регіональних програм та провести оцінку їх ефективності за конкретними індикаторами результативності; 

5.2.6. Не передбачати кошти на фінансування видатків бюджету, повноваження з виконання яких не визначені Бюджетним кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України; 

 

5.2.7. Обмежити видатки на придбання нових транспортних засобів, мобільних телефонів, меблів, іншого обладнання та устаткування тощо. 

6. Рекомендувати управлінню статистики у Липовецькому районі (Лаврова Л.Л.) надавати фінансовому управлінню райдержадміністрації статистичну інформацію, необхідну у процесі роботи над формуванням проекту районного бюджету на 2013 рік.

7. Керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на які згідно з чинним законодавством покладено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджетів усіх рівнів, забезпечити подання до 19 жовтня 2012 року фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунків прогнозних надходжень доходів місцевих бюджетів на 2013 рік. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Голова районної державної 

 адміністрації                                                                              А. ГРИЩУК