ВИДИ публічної інформації

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Липовецької районної
державної адміністрації

Анатолій ГРИЩУК

ВИДИ
публічної інформації, яка знаходиться у володінні
Липовецької районної державної адміністрації
та система її обліку

Публічна інформація - це відображена та задокументована інформація відділами райдержадміністрації на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі здійснення районною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної державної адміністрації.

№ Види інформації Система обліку інформації
1. Проекти актів районної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:
- проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою;
- проекти регуляторних актів;
- проекти регіональних програм економічного, соціального та культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;
- звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік. В електронному та друкованому вигляді (структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділи апарату районної державної адміністрації до компетенції яких відносить сфера застосування інформації)
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації з основної діяльності Журнал реєстрації розпоряджень голови районної державної адміністрації з основної діяльності. База даних «Розпорядження» у системі електронного документообігу районної державної адміністрації (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації про відпустки Журнал реєстрації розпоряджень (сектор кадрової роботи та нагород)
4. Розпорядження голови районної державної адміністрації з кадрових питань Журнал реєстрації кадрових розпоряджень (сектор кадрової роботи та нагород)
5. Доручення голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації База даних «Документообіг. Вихідні документи» в системі електронного документообігу районної державної адміністрації (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)
6. Протоколи засідань колегій районної державної адміністрації Перелік протоколів засідань колегії районної державної адміністрації в електронному вигляді (організаційний відділ апарату районної державної адміністрації)
7. Протоколи нарад за участю голови районної державної адміністрації Перелік протоколів нарад за участю голови районної державної адміністрації в електронному вигляді (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)
8. Договори, угоди, контракти, укладені районною державною адміністрацією (окрім тих, що носять конфіденційний характер) Журнал реєстрації договорів (юридичний сектор апарату районної державної адміністрації)
9. Вхідна кореспонденція (окрім інформації з обмеженим доступом) База даних «Документообіг. Вхідні документи» в системі електронного документообігу районної державної адміністрації (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)
10 Вихідна кореспонденція (окрім інформації з обмеженим доступом) База даних «Документообіг. Вихідні документи» в системі електронного документообігу районної державної адміністрації (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)
11 Звернення депутатів База даних «Документообіг. Звернення депутатів» в системі електронного документообігу районної державної адміністрації (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)
12 Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою районної державної адміністрації В структурних підрозділах районної державної адміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів
13. Звіти (довідки) про підсумки роботи окремих відділів апарату районної державної адміністрації та структурних підрозділів В електронному та друкованому вигляді (окремі відділи апарату районної державної адміністрації та структурні підрозділи)
14. Інформація з обмеженим доступом Журнал обліку документів видань з грифом «Для службового користування», вхідна кореспонденція; журнал обліку документів видань з грифом «Для службового користування», вихідна кореспонденція; (загальний відділ апарату районної державної адміністрації)


Керівник апарату райдержадміністрації,
начальник організаційного відділу Олександр СКОЦЬКИЙ