Про призначення відповідальних осіб з реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції та встановлення єдиної системи звітності цієї роботи

Від “  18  ”  листопада 2013 р.                                                              №  336

Про призначення відповідальних осіб з реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції та встановлення єдиної системи звітності цієї роботи

 

З метою покращення реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції, визначеної у законах України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ «Про Державну службу», Указу Президента України від 1 лютого 2008 року № 80/2008 «Про деякі заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної антикорупційної політики» та Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 року № 14, Плану заходів з впровадження Ініціативи «партнерство «Відкритий Уряд», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514, постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та на виконання листа облдержадміністрації від 15 жовтня 2013 року № 01-1-32/6403 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України № 706 від 04 вересня 2013 року»:

 1. Визначити відповідальними за забезпечення роботи щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації, районних установах та організаціях:

 1.1. За координацію роботи з питань антикорупційної політики -  заступника голови райдержадміністрації.

 2. За організацію роботи щодо боротьби з корупцією, а саме:

 2.1.За здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади –завідувача юридичного сектору апарату райдержадміністрації;

 2.2. Здійснення антикорупційного контролю при прийнятті кандидатів на державну службу та в період її проходження, проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю – начальника відділу кадрової роботи і нагород апарату райдержадміністрації;

 2.3. Узагальнення результатів боротьби з корупцією та інформування про них облдержадміністрацію - завідувача сектору з питань мобілізаційної, режимно-секретної та оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, запобіганні та протидії корупції апарату райдержадміністрації.

 3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної державної

          адміністрації                                                          А. ГРИЩУК