Паспорт дозвільного офісу

Паспорт   ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ

 

ПАСПОРТ

ДОЗВІЛЬНОГО ЦЕНТРУ
____________________________Липовецький район___________________________
територіально-адміністративна одиниця (район/місто)

 

1. Загальні дані
1.1. Дата створення 1 липня 2005 р.
1.2. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про створення Дозвільного центру Розпорядження голови Липовецької РДА № 163 від 24.06.05. "Про створення Єдиного дозвільного офісу"
1.3. Місцезнаходження територіально- адміністративної одиниці, в якій створено дозвільний центр м. Липовець, вул. Леніна, 38, Райдержадміністрація
1.4 Поштова адреса дозвільного центру 22500, м. Липовець,
вул. Леніна, 38.
1.5. Телефон, факс, електронна пошта Тел. (258)2-19-88
Факс (258)2-33-03

1.6. Прізвище, ім'я, по батькові адміністратора(ів) Криворученко Ірина Іванівна
1.7. Назва, номер, дата розпорядчого документу місцевого органу влади про призначення (покладання обов'язків) адміністратора(ів) Розпорядження голови райдержадміністрації № 181 - рк від 29 вересня 2011 року «Про призначення на посаду»
1.8. Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет (у разі наявності) www.liprda.com.ua
1.9. Розклад роботи Щоденно з 8 по 17 год.
1.10.Прізвище, ім'я, по батькові, посада та контактний телефон особи, яка відповідає за роботу Дозвільного центру, та керівника відповідної РДА / МВК, що відповідає за діяльність Дозвільного центру Грищук Анатолій Васильович- голова райдержадміністрації
/(258)23305/
1.11. Кількість населення територіально -
адміністративної одиниці, в якій cтворено Дозвільний Центр 40 100
1.12. Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців, що знаходяться на обліку у відповідній територіально-адміністративній одиниці, в якій створено Дозвільний Центр 441 - юридичних осіб
1523 - фізичних осіб

2. Матеріально-технічна база
2.1. Наявність приміщення: окреме, орендоване, інше окреме
2.2. Кількість кімнат 1
2.3. Кількість робочих місць, відповідно облаштованих 4
2.4. Наявність інформаційних стендів (відповідність їх змісту вимогам Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності") Є в наявності (згідно вимогам Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)
2.5. Наявність оргтехніки:
2.5.1. персональний комп'ютер (шт.)
2.5.2. копіювальний апарат (шт.)
2.5.3. принтер (шт.)
2.5.4. сканер (шт.)
2.5.5. телефонний апарат (шт.)
2.5.6. телефон-факс (шт.)
2
1
2
1
1
-
2.6. Забезпеченість доступу в мережу Інтернет та до Інтернет - ресурсів із законодавчою базою України забезпечено
2.7. Наявність журналу обліку, в якому адміністратор реєструє заяви та відповідні документи, що подаються суб'єктами господарювання для отримання документів дозвільного характеру в наявності
3. Перелік місцевих дозвільних органів, які беруть участь у роботі Дозвільного Центру:
3.1. Загальна чисельність учасників, з них: 15
3.1.1. Структурні підрозділи райдержадміністрації (міськвиконкому), їх назви 1. районна державна адміністрація
2.відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації
3.Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації
3.1.2. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади, представники яких беруть участь у роботі дозвільного центру (необхідно зазначити конкретні дозвільні органи - наприклад: МОЗ (СЕС), МНС (Державна пожежна служба), тощо) 1. МОЗ (Липовецька районна санепідемстанція)

2. МНС (служба наглядово-профілактичного обслуговуван-ня Липовецького району при управлінні держтехногенбезпеки у Вінницькій області)

3. Держкомзем (Відділ Держкомзему у Липовецькому районі)

4. ДДВМ (Управління ветеринарної медицини у Липовецькому районі)

5. Міністерство регіонального розвитку та будівництва (ДАБІ у Вінницькій області)

6. Держкомітет України із земельних ресурсів (державна інспекція з контролю за використанням і охороною земель Вінницької області)

7. Держкомітет України з питань охорони навколишнього середовища (Управління з питань охорони навколишнього середовища)

8. Міністерство культури та туризму України (Управління культури та туризму облдержадміністрації)

9. УДАЇ УМВС України у Вінницькій області (РВ ДАЇ в Липовецькому районі)

10. державна інспекція з карантину рослин по Вінницькій області
3.1.3. Інших учасників 11. ПАТ Вінницяобленерго (СО Липовецькі електромережі
12. Липовецька міська Рада

4. Матеріально-фінансове забезпечення
4.1. Джерела та обсяги фінансування діяльності Дозвільного центру (державні, залучені), грн.: державні
4.1.1. Загальна сума фінансування, яка виділена з державного (місцевого) бюджету на поточний рік, грн. -
4.1.2. Технічна допомога (назва організації, що надала технічну допомогу, склад технічної допомоги) ДП «інформаційно-ресурсний центр» технічне обслуговування програм та системи зв'язку
1. Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі (із зазначенням дозвільних органів):
1.Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

- видача містобудівних умов та обмежень,

- погодження проекту відведення земельної ділянки під забудову,

- погодження на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами,

- погодження на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки,

- погодження на днопоглиблювальні роботи, видобування гравію, піску, прокладання комунікацій на землях водного фонду.

2.Липовецька райсанепідемстанція

- дозвіл на виробництво, зберігання, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин,

- висновок експертизи діючих об'єктів,

- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

- експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва, переробки та реалізації харчових продуктів.

3.Управління ветеринарної медицини

- експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження,

- експлуатаційний дозвіл для розведення племінних тварин, підприємств/об'єднань з племінної справи, селекційних, селекційно-технологічних та селекційно-гібридних центрів. Іподромів, станції оцінки племінних тварин,
- експлуатаційний дозвіл для потужностей / об'єктів з виробництва та обігу ветеринарних препаратів,
- експлуатаційний дозвіл для потужностей / об'єктів з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів ,
- експлуатаційний дозвіл операторам потужностей /об'єктів, які займаються виробництвом харчових продуктів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини,
- експлуатаційний дозвіл для агропродовольчих ринків.
4. Служба наглядово-профілактичного обслуговування Липовецького району при управлінні держтехногенбезпеки у Вінницькій області .
- дозвіл на початок роботи підприємств і оренду приміщень.
5. Відділ Держкомзему в Липовецькому районі
- висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
6.Управління агропромислового розвитку
- атестат виробництва молока та молочних продуктів.
7.Липовецька районна державна адміністрація
- розпорядження про надання земельної ділянки у власність, оренду,
- розпорядження щодо погодження проекту відведення земельної ділянки ,
- розпорядження про надання дозволу підприємствам та організаціям на розробку проекту приватизації землі,
- розпорядження про затвердження проекту землеустрою сільськогосподарських підприємств, селянських фермерських господарств,
- розпорядження щодо надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки,
- розпорядження щодо надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування.
8.Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
- дозвіл на виконання підготовчих робіт ( IV-V категорії складності),
- дозвіл на виконання будівельних робіт (IV-V категорії складності).
9. Липовецька міська рада
- дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами,
- дозвіл на розміщення зовнішньої реклами,
- дозвіл на розміщення на території об'єкта благоустрою будівель і споруд соцкультпобуту.
10.РВ УМВС України ДАЇ в Липовецькому районі
- дозвіл на перевезення великогабаритних вантажів,
- погодження на розміщення рекламних щитів на автошляхах.
11 Держкомітет України з питань охорони навколишнього середовища (Управління з питань охорони навколишнього середовища)

- погодження дозволу на будівельні днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій,

- дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду,

- дозвіл на спеціальне водокористування в разі використання води, водних об'єктів загальнодержавного значення,

- дозвіл на утворення та розміщення відходів,

- дозвіл на викиди в атмосферне повітря ,

- дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення,

- дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів.
12.Міністерство культури та туризму України (Управління культури та туризму облдержадміністрації )
- погодження висновків виділення земельних ділянок у власність або оренду.
13. Державна інспекція з карантину рослин по Вінницькій області
- карантинний сертифікат,
- фітосанітарний сертифікат на реекспорт.
14. Держземінспекція
- спеціальний дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок.
15. ПАТ «Вінницяобленерго» СО Липовецькі електромережі
- технічні умови підключення до електромережі, або експертний висновок пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження.
6. Проблеми Дозвільного Центру, вирішення яких залежить від:
1. Мінекономрозвитку (як спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності) - ----------------------------------------------------------------------;
2. Органів місцевого самоврядування; ----------------------------------------------------------.
3. Центральних/місцевих органів виконавчої влади; ------------------------------------------.

Державний адміністратор
Липовецької РДА                                                                                                                                                                                            І.І. Криворученко
07.12.2011 р.

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   13

Kubik-Rubik Joomla! Extensions