Розпорядження від 01 квітня 2016 року № 86

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються  Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації

Від  “ 01  ” квітня  2016 р.                                                        № 86 

 

Зареєстровано в Липовецькому

районному управлінні юстиції                                            

07 квітня 2016р. за №3/264

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються  Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації

 

 

Відповідно до статей 6, 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  на виконання Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження  Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через  центри надання адміністративних послуг», з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг у Липовецькому районі, створення сприятливих умов для реалізації фізичним та юридичним особам їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади:

 

   1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються  Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації Вінницької області, що додається.

 

 2. Визнати  такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації:

- від 12 червня 2014 року № 177 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації» зареєстроване в Липовецькому районному управлінні юстиції 24 червня 2014 року за №9/250;

- від 10 липня 2014 року № 207 « Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 червня 2014 року № 177 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації» зареєстроване в Липовецькому районному управлінні юстиції 21 липня 2014 року за №10/251;

- від 02 лютого 2015 року № 26 «Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг,  які надаються Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації» зареєстроване в Липовецькому районному управлінні юстиції 09 лютого 2015 року за №3/255;

- від 18 травня 2015 року № 142 «Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг,  які надаються Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації» зареєстроване в Липовецькому районному управлінні юстиції 22 травня 2015 року за №4/256.

 

 3. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації (Кобзар А.І.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Липовецького районного управління юстиції.

 

 4. Розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування його у місцевих засобах масової інформації.

 

 5. Відділу комунікацій з громадськістю апарату Липовецької районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті районної державної адміністрації.

 

 6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Дмитрів О.В.

 

 Голова районної державної

               адміністрації                                                                     І. ДЕМИХІН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    розпорядження голови

                                                                                    районної держадміністрації

                                                                                    від 01 квітня 2016року № 86


 

Перелік

адміністративних послуг, які надаються

Центром надання адміністративних послуг

 при Липовецькій районній державній адміністрації

 

№ з.п.

Назва адміністративної послуги

1.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

2.

Оформлення та видача проїзного документа дитини.

3.

Оформлення та видача паспорта громадянина України.

4.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

5.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

6.

Реєстрація місця проживання особи.

7.

Зняття з реєстрації місця проживання особи.

8.

Реєстрація місця перебування особи.

9.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

10.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачою витягу з Державного земельного кадастру.

11.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

12.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

13.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

14.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

15.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

16.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

17.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

- землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;   

- обмеження у використанні земель;

- земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

18.

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю);
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

19.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

20.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

21.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

22.

Видача висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

23.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

24.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

25.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

26.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

27.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

28.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

29.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

30.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

31

Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

32.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

33.

Реєстрація громадського об'єднання.

34.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання.

35.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту.

36.

Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

37.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання.

38.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

39.

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання.

40.

Погодження та видача  будівельних паспортів на забудову земельних ділянок.

41.

Видача  висновків про обмеження та сервітути на земельні ділянки, що   відводяться у власність, оренду,  користування.

42.

Видача  містобудівних умов і обмежень.

43.

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

44.

Видача висновку (розпорядження ) про визначення одному з батьків (родичам), що проживає окремо від дитини, способів участі у її

 

вихованні та усунення перешкод у спілкуванні.

45.

Надання  розпорядження  про тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування, у сім’ї громадян, родичів, знайомих.

46.

Надання  розпорядження про надання дитині статусу дитини - сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

47.

Надання розпорядження про надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.

48.

Постановка на облік  внутрішньо переміщених дітей, які прибули без супроводу  батьків або законних представників.

49.

Видача направлень для знайомства з дитиною кандидатам в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі.

50.

Прийом документів та підготовка проекту  розпорядження щодо встановлення опіки, піклування, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

51.

Видача висновку про доцільність позбавлення  громадян батьківських прав та поновлення їх у правах.

52.

Підготовка  документів та  надання  клопотання про влаштування дітей до центру соціально – психологічної реабілітації дітей.

53.

Надання   розпорядження про влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків та загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у яких проживають діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

54.

Видача посвідчення «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни».

55.

Видача посвідчення жертвам нацистських переслідувань.

56.

Видача посвідчення «Ветеран праці».

57.

Видача посвідчення «Учасник війни».

58.

Видача посвідчення «Інвалід війни».

59.

Повідомна реєстрація колективних договорів.

60.

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами.

61.

Призначення  державної допомоги по догляду за          дитиною до досягнення нею трирічного віку.

62.

Призначення  державної допомоги при народженні      дитини.

63.

Призначення  державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

64.

Призначення державної допомоги на дітей одиноким   матерям.

65.

Призначення державної допомоги при усиновленні     дитини.

66.

Призначення державної соціальної допомоги                малозабезпеченим сім’ям.

67.

Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам.

68.

Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку.

69.

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.

70.

Призначення грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

71.

Призначення грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

72.

Надання послуги з призначення та виплати державної соціальної допомоги на догляд.

73.

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.

74.

Призначення щомісячної  компенсаційних  виплат особам, які надають соціальні послуги  (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558).

75.

Призначення винагороди  жінкам, яким присвоєно почесне звання  України  "Мати-героїня".

76.

Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

77.

Призначення мешканцям району житлових субсидій.

78.

Видача посвідчень дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

79.

Видача путівок на  санаторно-курортне лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

80.

Надання послуги з призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

81.

Надання адміністративної послуги з  надання   одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

82.

Надання адміністративної послуги з надання одноразової матеріальної допомоги жителям району за рахунок коштів  районного  бюджету.

83.

Надання послуги з призначення компенсації інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортерне обслуговування за рахунок субвенції з обласного бюджету.

84.

Надання послуги з видачі путівок на санаторно-курортне лікування і оздоровлення ветеранам війни.

85.

Призначення  та виплата грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям   громадян.

 

86.

Видача направлення для забезпечення громадян протезно-ортопедичними засобами.

87.

Виплата допомоги  особі,  що  зобов'язалася поховати  померлого, який  мав  особливі заслуги та особливі     трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій та інвалідів війни.

88.

Надання адміністративної послуги з видачі направлень до закладів реабілітації інвалідів.

89.

Підготовка листа-клопотання на оформлення осіб до    будинку інтернату та інших закладів перебування громадян похилого віку та інвалідів.

90.

Видача посвідчень ветеранів війни, «Діти війни» (тимчасових посвідчень), вкладок до них та інших,  передбачених законодавством.

91.

Видача талонів на отримання пільгових проїзних  документів окремим категоріям громадян, які відповідно до законів України мають право пільгового проїзду.

92.

Видача направлення інвалідам усіх категорій на  обстеження медико-експертною комісією для визначення права на пільгове забезпечення автомобільним транспортом, підготовка та надання документів для  взяття їх на облік в ГУПСЗН Вінницької облдержадміністрації.

93.

Призначення пільги на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги.

94.

Призначення компенсації на придбання твердого та рідкого побутового палива особам, які мають право на пільги.

95.

Видача довідки про взяття на облік особи, яка  переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

96.

Надання щомісячної адресної допомоги особам, які  переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної     операції, для покриття витрат на проживання, в тому   числі на оплату житлово-комунальних послуг.

97.

Довідка для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

98.

Щомісячна соціальна грошова допомога членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд.

99.

Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.

100.

Одноразова грошова допомога постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам.

101.

Електронна петиція

102.

Видача експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з   виробництва та/або обігу  харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

 

103.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

104.

Видача експлуатаційного дозволу операторам  потужностей (об’єктів), які займаються  виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків.

105.

Видача експлуатаційного дозволу  на проведення заходів із залученням тварин. Проведення виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціону, виставки з тваринами, що  мандрують, організація пересувного зоопарку.

106.

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                          О.  ДМИТРІВ

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   13

Kubik-Rubik Joomla! Extensions