Технологічна картка адміністративної послуги видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду докментації із землеустрою

Затверджено

                                                                                           наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                                   10 березня 2016року № 16-а 

 

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ВІДОМОСТЕЙ З ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, ЩО ВКЛЮЧЕНА ДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1.

Реєстрація запиту суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника

2.

Передача запиту до відділу  Держгеокадастру у Липовецькому районі     Вінницької області

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день звернення заявника

3.

Реєстрація запиту суб’єкта звернення в територіальному органі Держгеокадастру

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

Протягом одного дня

4.

Передача запиту начальнику відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

Протягом одного дня

5.

Накладання відповідної резолюції і передача запиту спеціалісту сектору землеустрою  відділу

Начальник/заступник начальника відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

В

Протягом одного дня

6.

Передача запиту відповідальній особі за ведення Державного фонду документації із землеустрою для опрацювання

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

Протягом одного дня

7.

Опрацювання запиту, зокрема:
- перевірка наявності запитуваних матеріалів у Державному фонді документації із землеустрою;
- мета отримання матеріалів;
- віднесення запитуваних матеріалів до документів з грифом «ДСК» або до носіїв відомостей, що становлять державну таємницю;
- копія документа, який підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси одержувача адміністративної послуги (у разі подання запиту уповноваженою особою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Протягом двадцяти днів

8.

Підготовка супровідного листа щодо видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Протягом трьох днів

9.

Подача пакету документів начальнику відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

Відповідальна особа за ведення Державного фонду документації із землеустрою

В

Протягом двох днів

10.

Підпис супровідного листа щодо  видачі матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі

Начальник/заступник начальника відділу Держгеокадастру  у Липовецькому районі

В

Протягом одного дня

11.

Передача супровідного листа та матеріалів Державного фонду документації із землеустрою, або листа про відмову у видачі адміністратору Центру надання адміністративних послуг, який реєстрував запит суб’єкта звернення

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

З тридцятого календарного дня (  з дня реєстрації заяви про надання послуги

 

12.

Видача адміністратором Центру надання адміністративних послуг матеріалів з Державного фонду документації із землеустрою, або відмова у видачі (у разі неможливості надання матеріалів Державного фонду документації із землеустрою)

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

З тридцятого календарного дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги -

30 календарних днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

 до 30 календарних днів

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

                                                           Затверджено

                                                                                наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                     у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                          10 березня 2016року № 16-а 

 

 

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ВИТЯГУ З ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПРО НОРМАТИВНУ ГРОШОВУ ОЦІНКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом і перевірка пакету документів, реєстрація заяви

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом першого робочого дня в день надходження заяви в порядку черговості

2

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В день реєстрації заяви

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом пакету документів суб’єктом надання адміністративної послуги, реєстрація заяви в територіальному органі Держгеокадастру

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація заяви   в порядку черговості

 

 

 

 

 

 

 

4.

Накладання відповідної резолюції і передача документів спеціалісту відділу, відповідального за напрям оцінки земель

Начальник/заступ-ник начальника  відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

В

Протягом першого робочого дня з дня надходження заяви

5.

Перевірка наявності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру

6.

У разі відсутності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель готується лист про неможливість надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
У разі наявності відповідної технічної документації з нормативної грошової оцінки земель готується витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру

7.

Передача підготовленого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу керівнику відділу, відповідального за напрям оцінки земель, на перевірку та візування

Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру

8.

Перевірка та візування витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу

Спеціаліст відповідальний за напрям оцінки земель

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру

9.

Передача підготовленого витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу начальнику/заступнику начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру на підпис

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження заяви до центру

10.

Підписання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу начальником/заступником начальника відповідного територіального органу Держгеокадастру

Начальник/заступ-ник начальника відповідного   Держгеокадастру у Липовецькому районі

З

Протягом третього робочого дня з дня надходження заяви до центру

11.

Реєстрація витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу у системі документообігу відповідного територіального органу Держгеокадастру

 Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

Протягом третього робочого дня з дня надходження заяви до центру

12

Передача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу до Центру надання адміністративних послуг

Спеціаліст відділу, відповідального за напрям оцінки земель

В

З третього робочого дня          ( з дня реєстрації заяви про надання послуги

13

Видача замовнику витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки або листа про неможливість видачі витягу з  надання адміністративної послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

З третього робочого дня  (витяг надається в день звернення  заявника

Загальна кількість днів надання послуги -

3 робочих дня

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

3 робочих дня

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                            Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                                 10 березня 2016року № 16-а 

 

 

  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ДОВІДКИ ІЗ ЗВІТНОСТІ З КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ  ПРО НАЯВНІСТЬ ЗЕМЕЛЬ ТА РОЗПОДІЛ ЇХ ЗА ВЛАСНИКАМИ ЗЕМЕЛЬ                     ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМИ УГІДДЯМИ   

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація заяви суб’єкта звернення.

Перевірка повноважень особи, що звернулася за  адміністративною послугою.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

1 робочий день.

Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

2.

Передача заяви суб’єкта звернення до територіального органуДержгеокадастру.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

В день реєстрації заяви.

3.

Реєстрація заяви в територіальному органіДержгеокадастру.

 Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

В день надходження заяви в порядку черговості.

4.

Формування довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями за формою 6-зем.

Спеціаліст сектору кадастру відділу Держгекокадастру у Липовецькому районі

В

 

З

12календарних днів з дня реєстрації заяви в центрі надання адміністративних послуг.

 

5.

Передача довідки із супровідним листом адміністратору Центру надання адміністративних послуг.

  Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

 З чотирнадцятого календарного дня          ( з дня реєстрації заяви про надання послуги

6.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями за формою 6-зем. або лист про неможливість  надання адміністративної послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

 

 

 З чотирнадцятого календарного дня  (витяг надається в день звернення  заявника.

Загальна кількість днів надання послуги –

14 календарних днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

до 14 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи територіального органуДержгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; 3 - затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

                                                                               Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                            10 березня 2016року № 16-а 

                                                      

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ ПОМИЛКИ У ВІДОМОСТЯХ                                                                З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ДОПУЩЕНОЇ ОРГАНОМ,                                    ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ВЕДЕННЯ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ  

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Реєстрація заяви (запиту) суб’єкта звернення

Перевіряє

-          Повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою

 

 

 

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

 

Реєстрація  повідомлення про виявлення технічної помилки.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер повідомлення;

2) дата реєстрації повідомлення;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою;

4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

5) суть виявлених помилок;

6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

 

 

 

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

В

Протягом 1 робочого дня (заява реєструється в день її надходження в порядку черговості) та передається Державному кадастровому реєстратору

 

 

 

Протягом одного робочого дня (повідомлення реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

4.

Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі.

Виконує:

- перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок;

- виправлення помилки;

- формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол виправлення помилки за визначеною формою;

- на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить  відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним;

- готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням;

- письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованих осіб;

- приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом одного робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача документів за результатами розгляду повідомлення:

протоколу виправлення помилки;

за бажанням заявника надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку;

відмова у виправленні помилки.

Підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

 Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центр надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

В

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

Протягом одного робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом одного робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

6.

 

Видача документів з виправлення помилки  

 

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

 

 

 

 

В

 

З першого робочого дня (протокол виправлення помилки надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

1 робочий день

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

                                                              

                                                                      

 

                                                                            Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                        10 березня 2016року № 16-а 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З  ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ   У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ                                                                 ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

 

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про земельну ділянку.

Виконує:

- формування  витягу про земельну ділянку за визначеною формою за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках;

- підписує витягта засвідчує свій підпис власною печаткою.

Приймає рішення про відмову у наданні витягу відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

Державний кадастровий реєстратор

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 Протягом  дня (в день звернення заявника)

 

 

Протягом одного робочого дня (в день звернення заявника)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

 

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг

при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

 

 Державний кадастровий реєстратор

З

 

 

 

В

 

 

Протягом одного робочого дня (в день звернення заявника)

Протягом одного робочого дня (в день звернення

заявника)

 

6.

 

Видача Витягу з Державного земельного кадастру або мотивовану відмову у наданні Витягу

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

В

 

 

З першого робочого дня

(в день звернення заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

1 робочий день

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

1 робочий день

 

     Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                             10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

Виконує:

- формування  витягу про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

- приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

 

 

 

 

Протягом  дня (з  дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 

 Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

В

 

 

 

 

 

З десятого робочого дня

 ( з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

5.

Видача Витягу з Державного земельного кадастру або відмови

у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

 

В

З десятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

 

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

 

 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                          10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ  ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ  

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою

  

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

 

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

 

2.

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 - документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  про обмеження у використанні земель.

Виконує:

- формування  витягу про обмеження у використанні земель за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

- приймає рішення про відмову у відмові про надання витягу  відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор

 

В

 

Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

4.

Формує витяг з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

 

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

В

 

З

 

 

В

 

 

 

 

 

З десятого робочого дня (  з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

5.

Видача Витягу з Державного земельного кадастру або відмови

про надання витягу  відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

 

В

З десятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

Примітка: дії або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                         Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                            10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

  ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНАМИ ТА ПРИЙНЯТИМИ ВІДПОВІДНО ДО НИХ НОРМАТИВНО – ПРАВОВИМИ АКТАМИ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

 

 

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Оформлення  витягу з Державного земельного кадастру  на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

Виконує:

- формування  витягу про земельну ділянку за визначеною формою здійснюється у процесі внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами

- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного

кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

 

 

 

 

В

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

 

Протягом тринадцяти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

 Державний кадастровий реєстратор

 

З

 

 

 

 

В

З чотирнадцятого робочого дня (  з дня реєстрації заяви про надання послуги

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру або відмови у його наданні.

 

 

 

 Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

 

В

 

 

З чотирнадцятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)

14 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

                                                                          Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                          10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МЕЖІ ЧАСТИНИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ НА ЯКУ ПОШИРЮЮТЬСЯ ПРАВА СУБОРЕНДИ, СЕРВІТУТУ, З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

 

Адміністратор центру надання адміністратив-них послуг.

Адміністратор центру надання адміністратив-них послуг

В

 

 

 

 

 

 

 

Протягом одного дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) документи, необхідні для державної реєстрації меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

В

Протягом одного дня (заяви реєструються в день їх надходжен-ня )

3.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту.

Виконує:

- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

- надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

- формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

- приймає рішення про відмову у внесенні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом тринадцяти днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли довідка надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

З

З чотирнад-цятого календарного дня (  з дня реєстрації заяви про надання послуги

 

 

 

 

 

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру або відмови у його наданні

 .

 

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

 

 

 

З чотир-надцятого календарногодня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 календарних днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14  календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                                          Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                            10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом  робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

3.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

Виконує:

- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

- надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

- оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

 - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

- приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про земельну ділянку відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом тринадцяти  робочих днів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

В

 

З

 З чотирнад-цятого календарного дня (  з дня реєстрації заяви про надання послуги

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру або відмови у його наданні

 

 

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг

 

 

 З чотир-надцятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                            10 березня 2016року № 16-а 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ ВІДОМОСТЕЙ                     (ЗМІН ДО НИХ) ПРО ЗЕМЛІ В МЕЖАХ ТЕРИТОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

 

 

 

 

 

В

 

 

 

Протягом одного робочого дня (Заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

 

 

2.

 

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом  робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

3.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць.

Виконує:

- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до  Дер-жавного земельного кадастру;

- надання за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

- оприлюднення інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

 - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження внесення відомостей (змін до них) про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць;

- приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про землі в межах адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом тринадцяти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 З чотирнадцято-го робочого дня  (  з дня реєстрації заяви про надан-ня послуги)

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру або відмови у його наданні

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

В

З чотирнадцято-го робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

                                                                       

                                                                                Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                             10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ ТА РОЗМІР ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)  

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

 

 

 

 

 

В

 

 

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2.

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом  робочого дня (з  реєстрації заяви про надання послуги)

в день звернення заявника )

 

3.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру. 

Виконує:

- формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою;

- приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом девяти робочих днів  

 

 

 

 

 

4.

Видача довідки з Державного земельного кадастру.

Відмова у наданні довідки.

Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

З

З десятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надан-ня послуги)

 

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру або відмови у його наданні

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

 З десятого робочого дня (витяг надається в день звернення  заявника

 

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                          10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

 НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ДОВІДКИ, ЩО МІСТИТЬ УЗАГАЛЬНЕНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗЕМЛІ (ТЕРИТОРІЇ)

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою.

документ, що підтверджує оплату послуг з надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки ;

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2.

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор

 

Протягом  робочого дня (з  реєстрації заяви про надання послуги)

в день звернення заявника )

 

3.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру. 

Виконує:

- формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою здійснюється за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру у двох примірниках;

- приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом дев’яти  робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача довідки з Державного земельного кадастру.

Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

 

 

 

 

 

З десятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

5.

Видача довідки з Державного земельного кадастру або відмови у наданні довідки

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

З десятого робочого дня (довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                            10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ У ФОРМІ ВИКОПІЮВАНЬ З КАДАСТРОВОЇ КАРТИ (ПЛАНУ) ТА ІНШОЇ                      КАРТОГРАФІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ   

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

В

 

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2.

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

 

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом  робочого дня (з  реєстрації заяви про надання послуги)

в день звернення заявника )

 

3.

Оформлення  відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

Приймає рішення про відмову у наданні відомостей відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру

 

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом дев’яти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру.

Підписує викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру та засвідчує свій підпис власною печаткою.

У разі, коли відомості з Державного земельного кадастру надаються в електронній формі, посвідчує їх власним цифровим підписом.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

В

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

 

З десятого робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Видача відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру   або відмови у наданні відомостей

 Адміністратор центру надання адміністративних послуг

 

 В

 

 

З десятого робочого дня (Викопіювання з кадастрової карти надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                           10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

 

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

В

 

 

 

В

Протягом одного дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2.

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації земельної ділянки;

3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

 

Протягом  робочого дня (з дня  реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

3.

Державна реєстрація земельної ділянки.

Виконує:

- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

- за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру присвоює кадастровий номер земельній ділянці;

- відкриває Поземельну книгу та вносить відомості до неї (крім відомостей про затвердження документації із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки, а також про власників, користувачів земельної ділянки);

- робить на титульному аркуші документації із землеустрою позначку про проведення перевірки електронного документа та внесення відомостей до Державного земельного кадастру;

- надає за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування;

- протягом двох робочих днів з моменту отримання засвідченої копії рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування рішення про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для державної реєстрації земельної ділянки, вносить відповідні відомості до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі;

- протягом двох робочих днів з моменту отримання від органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну вносить інформацію про власників, користувачів земельної ділянки відповідно до даних про зареєстровані речові права у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно до Поземельної книги в електронній (цифровій) та паперовій формі;

- оприлюднює інформацію про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідні відомості про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

 - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;

приймає рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом тринадцяти днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

 

 

 

 

З чотирнадцятого календарного дня (з дня реєстрації заяви про надан-ня послуги)  

 

 

 

 

5.

Видача Витягу з Державного земельного кадастру або відмови у наданні Витягу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

 

 

 

З чотирнадцятого календарного дня (Витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 календарних днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 календарних днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                         10 березня 2016року № 16-а 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ                                            З ВИДАЧЕЮ ВИТЯГУ

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

 

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

2.

 

Перевіряє:

1) повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

2) наявність повного пакета документів, необхідних для державної реєстрації обмежень у використанні земель;

3) розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії його повноважень;

4) придатність електронного документа для проведення його перевірки за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру;

5) документ, що підтверджує оплату послуг з внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом  робочого дня (з дня  реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

3.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель.

Виконує:

- перевірку електронного документу та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру вносить відомості, які містить електронний документ, до Державного земельного кадастру;

- внесення за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру відомості про обмеження у використанні земель;

- оприлюднення інформації про внесення відомостей до Державного земельного кадастру та відповідних відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру згідно з вимогами Порядку ведення Державного земельного кадастру;

 - формує витяг з Державного земельного кадастру для підтвердження державної реєстрації обмежень у використанні земель;

- приймає рішення про відмову у внесенні відомостей про обмеження у використанні земель відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

Державний кадастровий реєстратор

В

Протягом тринадцяти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Видача витягу з Державного земельного кадастру.

Підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

В

 

З

 

 

 

 

 

 

З чотирнадцятого робочого дня  (з дня реєстрації заяви про надан-ня послуги)

 

 

 

 

5.

Видача витягу з Державного земельного кадастру або відмови у наданні

 

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

З чотирнадцятого робочого дня (Витяг надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

14 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

14 робочих днів

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

                                                              36                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                       наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                              Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                               10 березня 2016року № 16-а 

           

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ВИСНОВКУ ПРО ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ 

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна

посадова особа і структурний підрозділ

Дія (В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація документації із землеустрою, поданої на погодження суб’єктом звернення

 

 

Передача пакету документів суб’єкту надання адміністративної послуги

 Адміністратор Центру надання адміністра-тивних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Адміністратор Центру надання адміністра-тивних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

В

 

 

 

 

В

Протягом першого робочого дня в день надходження звернення

2.

Передача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру

 Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

В день реєстрації звернення

3.

Накладання відповідної резолюції і передача пакету документів спеціалісту загального відділу

Начальник/заступник начальника  відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження звернення

4.

Передача пакету документів спеціалісту відділу землеустрою для опрацювання

  Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

В

Протягом другого робочого дня з дня надходження звернення

5.

Опрацювання документації із землеустрою, зокрема, перевірка відповідності положень документації із землеустрою вимогам законів та прийнятих  відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації

Спеціаліст сектору землеустрою відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

В

Протягом чотирьох робочих днів з дня отримання пакету документів для опрацювання

6.

Підготовка висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні

 Спеціаліст сектору землеустрою відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

В

Протягом сьомого робочого дня з дня надходження звернення

7.

Подача пакету документів керівнику територіального органу Держгеокадастру

 Спеціаліст сектору землеустрою відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

В

Протягом восьмого робочого дня з дня надходження звернення

8.

 

 

 

 

Підпис висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні

 

 

 

 Начальник/заступник начальника  відділу Держгеокадастру у Липовецькому районі

 

В

Протягом дев’ятого робочого дня з дня надходження звернення

9.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

 

Відповідальний спеціаліст  відділу  за ведення реєстрації документів в системі електронного документообігу «ДОК ПРОФ» Степ 2.0»

 

З десятого робочого дня  (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

10.

Видача висновку про погодження документації із землеустрою або про відмову в такому погодженні або відмови про погодження документації із землеустрою

 

 Адміністратор Центру надання адміністра-тивних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

В

 З десятого робочого дня (Висновок надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги -

10 робочих днів

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -

10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                     

                                                                          Затверджено

                                                                                         наказ Відділу Держгеокадастру

                                                                                 у Липовецькому районі Вінницької області

                                                                                             10 березня 2016року № 16-а 

 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЯВНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ОДЕРЖАННЯ У ВЛАСНІСТЬ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У МЕЖАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗА ПЕВНИМ ВИДОМ ЇЇ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИКОРИСТАННЯ)  

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

і структурний підрозділ

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

(днів)

1.

Реєстрація  заяви (запиту) суб’єкта звернення.

Перевіряє повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

 

Адміністратор Центру надання адміністра-тивних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Адміністратор центру надання адміністративних послуг.

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

В

 

 

 

Протягом одного робочого дня (заяви реєструються в день їх надходження в порядку черговості)

 

2.

 

Перевіряє:

- повноваження особи, що звернулася за  адміністративною послугою;

Вносить до Державного земельного кадастру такі дані:

1) реєстраційний номер заяви;

2) дата реєстрації заяви;

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою.

Оформлення  довідки з Державного земельного кадастру. 

Виконує:

- формування  довідки з Державного земельного кадастру за визначеною формою;

- приймає рішення про відмову у наданні довідки відповідно до вимог  Порядку ведення Державного земельного кадастру.

 

Державний кадастровий реєстратор

 

 

 

 

 

 

 

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Протягом одного робочого дня (з дня реєстрації звернення  заявника)

 

 

 

 

 

Протягом девяти робочих днів (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Видача довідки з Державного земельного кадастру.

Відмова у наданні довідки.

Підписує довідку та засвідчує свій підпис власною печаткою.

Подача пакету документів для реєстрації адміністратору Центру надання адміністративних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

Державний кадастровий реєстратор

В

 

 

З

З десятого робочого дня            (з дня реєстрації заяви про надання послуги)

 

 

4.

 Видача довідки з Державного земельного кадастру або відмови у наданні

Адміністратор Центру надання адміністра-тивних послуг при Липовецькій райдержадміністрації

В

З десятого робочого дня (Довідка надається в день звернення  заявника)

Загальна кількість днів надання послуги –

10 робочих днів

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) –

10 робочих днів

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   13

Kubik-Rubik Joomla! Extensions