Перелік адміністративних послуг

Перелік адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг  при Липовецькій районній державній адміністрації

 

№ з.п.

Пор-й №

Назва адміністративної послуги

Реєстраційна служба Липовецького районного управління юстиції

1.

1.

Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2.

2.

Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

3.

3.

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

4.

4.

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5.

5.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6.

6.

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

7.

7.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

8.

8.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

9.

9.

Державна реєстрація:права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

10.

10.

Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

11.

11.

Реєстрація громадського об'єднання.

12.

12.

Прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання.

13.

13.

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та/або статуту.

14.

14.

Внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання.

15.

15.

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об'єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об'єднання.

16.

16.

Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об'єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

17.

17.

Внесення до реєстру громадських об'єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об'єднання, а також про припинення діяльності громадського об'єднання.

 

Липовецький районний сектор управління Державної міграційної служби України:

18.

1.

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

19.

2.

Оформлення та видача проїзного документа дитини.

20.

3.

Оформлення та видача паспорта громадянина України.

21.

4.

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.

22.

5.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

23.

6.

Реєстрація місця проживання особи.

24.

7.

Зняття з реєстрації місця проживання особи.

25.

8.

Реєстрація місця перебування особи.

26.

9.

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи.

 

 

Відділ Держземагенства у Липовецькому районі Вінницької області

27.

1.

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

28.

2.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

29.

3.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

30.

4.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

31.

5.

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

32.

6.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

33.

7.

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

34.

8.

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1)             витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць

обмеження у використанні земель

земельну ділянку

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

35.

9.

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

36.

10.

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

37.

11.

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

38.

12.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

Відділ містобудування та архітектури Липовецької райдержадміністрації

39.

1.

Погодження та видача  будівельних паспортів на забудову земельних ділянок.

40.

2.

Видача  висновків про обмеження та сервітути на земельні ділянки, що   відводяться у власність, оренду,  користування.

41.

3.

Видача містобудівних умов і обмежень.

 

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Липовецької райдержадміністрації

42.

1.

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї.

Управління праці та соціального захисту населення Липовецької райдержадміністрації

43.

1.

Видача посвідчення «Члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни».

44.

2.

Видача посвідчення жертвам нацистських переслідувань.

45.

3.

Видача посвідчення «Ветеран праці».

46.

4.

Видача посвідчення «Учасник війни».

47.

5.

Видача посвідчення «Інвалід війни».

 

Дозвільний офіс

48.

1.

Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

49.

1.1.

Видача висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів.

50.

1.2.

Видача експлуатаційного дозволу операторам  потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з   виробництва та/або обігу  харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

 

51.

1.3.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

52.

1.4.

Видача експлуатаційного дозволу операторам  потужностей (об’єктів), які займаються  виробництвом харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, та для агропродовольчих ринків.

53.

1.5.

Видача експлуатаційного дозволу  на проведення заходів із залученням тварин. Проведення виставки, змагання тварин, ярмарки, аукціону, виставки з тваринами, що  мандрують, організація пересувного зоопарку.

54.

1.6.

Видача експлуатаційного дозволу для  провадження діяльності:  на  потужностях (об’єктах)  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; На потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

 

55.

1.7.

Погодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.

56.

1.8.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

57.

1.9.

Дозвіл на експлуатацію об’єкту поводження з небезпечними відходами.

 

58.

1.

Про визначення одному з батьків (родичам), що проживає окремо від дитини, способів участі у її вихованні та усунення перешкод у спілкуванні.

59.

2.

Про видачу довідки на отримання одноразової допомоги дитиною по досягненню нею 18 - річного віку.

60.

3.

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила.

61.

4.

Про надання дозволу на вчинення правочинів нерухомого майна, яке належить дітям.

62.

5.

Про надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі.

63.

6.

Про видачу   письмового висновку про визначення місця проживання дитини.

64.

7.

Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини.

65.

8.

Про   видачу висновку про позбавлення  громадян батьківських прав та поновлення їх у правах.

 

Перший заступник голови

райдержадміністрації                                                             О. ДМИТРІВ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження  Переліку адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації»

 

1.     Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

          Необхідність прийняття розпорядження голови Липовецької райдержадміністрації «Про внесення змін до розпорядження голови Липовецької районної державної адміністрації від 30.12.2013 року № 325 «Про затвердження  Переліку адміністративних послуг, які надаються Центром надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації»» дасть змогу забезпечити виконання частини шостій, сьомій статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», створення сприятливих умов для реалізації фізичним та юридичним особам їх конституційних прав, свобод і законних інтересів послуг в Липовецькому районі.

2.     Мета і шляхи її досягнення

Метою зазначеного проекту розпорядження є затвердження переліку адміністративних послуг, що надають через Центр надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації. Що забезпечить реалізацію чинного законодавства України у сфері реформування системи надання адміністративних послуг та забезпечить взаємодію суб’єктів надання адміністративних, які відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги через Центр адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації.

 

           3. Правові аспекти

Проект розпорядження голови райдержадміністрації підготовлений відповідно до вимог  Закону України Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012р. № 5203-VI та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

 

     4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного та районного бюджетів.

5.     Позиція заінтересованих органів

Суб’єкти надання адміністративних послуг, фізичні та юридичні особи.

 

6.     Регіональний аспект

Створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

7. Громадське обговорення

Не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Прийняття розпорядження дасть змогу забезпечити надання адміністративних послуг, через Центр надання адміністративних послуг при Липовецькій районній державній адміністрації, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб'єктів звернень при наданні адміністративних послуг, виконання частини шостій, сьомій статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги", розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

 

Начальник управління

економіки     райдержадміністрації                                Галина ПОЄДИНОК

 

«12 » червня 2014 року

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   70

Kubik-Rubik Joomla! Extensions