Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Від “ 09 ” червня 2015 р. № 161

Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

 

Відповідно до законів України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” та “Про запобігання корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” розпорядження Вінницької облдержадміністрації від 05 червня 2015 року №338 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та з метою створення системи запобігання корупційним проявам:

1. Визначити відповідальним за координацію здійснення заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики першого заступника голови районної державної адміністрації Дмитрів О.В.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. План заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – План заходів).

2.2. План заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади району в 2015-2016 роках.

3. Управлінню економіки райдержадміністрації (Поєдинок Г.А.) щороку до 01 лютого, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня надавати головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів.

Головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації щороку до 10 лютого, 10 квітня, 10 липня та 10 жовтня подавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію щодо виконання Плану заходів.

4. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (Космина О.О.), до 15 липня 2015 року і 15 січня 2016 року надавати головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади району в 2015-2016 роках для узагальнення та подальшого надання інформації сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

5. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечувати негайне інформування головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації про факти повідомлення про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, складення протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відносно підлеглих посадових осіб та результати відповідних судових рішень за формами згідно з додатками 1 і 2.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Дмитрів О.В. та керівника апарату райдержадміністрації Скоцького О.І.

 

Голова районної державної

адміністрації І. ДЕМИХІН

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від «09» червня 2015 року № 162

 

П Л А Н

заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)

на 2015-2017 роки

Найменування заходів

і завдань

 

 

Строк виконання

 

Відповідальні за виконання

 

Резуль-тати вжитих заходів

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Національне агентство з питань запобігання корупції, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

Забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційних баз даних місцевих органів виконавчої влади району.

До 01 грудня 2015 року

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

 

Підвищення ефективності роботи головного спеціаліста з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації.

Створення системи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), в органах, у яких приймаються антикорупційні програми.

2015-2016 роки

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

 

II. Запобігання корупції

2. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.

2015-2017 роки

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

 

3. Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку.

До 01 лютого 2016 року

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

4. Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів аналізу корупційних ризиків

Забезпечення затвердження антикорупційної програми районної державної адміністрації.

До 01 березня 2016 і 2017 років

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

5. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур

Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг.

2015-2016 роки

Управління економіки райдержадміністрації

 

Визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зокрема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, реєстрації суб'єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія.

До вересня 2015 року

Управління економіки райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

 
           

 

________________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від «09» червня 2015 року № 162

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади області в 2015-2016 роках

1. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року № 333 “Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2015 року за № 418/26863.

Відділ кадрової роботи та нагород апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

Cтруктурні підрозділи райдержадміністрації

2015-2016 роки

 

2. Провести перевірки та забезпечити постійний контроль за додержанням вимог статей 25 і 27 Закону України “Про запобігання корупції” щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб, особливо в сферах освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Червень 2015 року, постійно

 

3. Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства, в тому числі відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”. Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

 

4. Відповідно до положень розділу VІ Закону України “Про запобігання корупції” формувати у посадових і службових осіб стандарти професійної етики.

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

Постійно

5. Розміщувати для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду, проекти нормативно-правових актів, в тому числі ті, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень органів влади.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

6. З метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, виконання вимог розділу V Закону України “Про запобігання корупції”:

6.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у службових осіб свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

6.2. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням службових осіб до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

Відділ кадрової роботи та нагород апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

 

6.3. Вживати відповідних заходів щодо попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

 

6.4. Забезпечити контроль за діяльністю посадових осіб під час укладення договорів закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів, надання (погодження) дозволів, в тому числі в питаннях здійснення підприємницької діяльності, виготовлення землевпорядної документації щодо відведення у власність та надання в оренду земельних ділянок, нерухомих об’єктів тощо.

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

6.5. Забезпечити при виявленні конфлікту інтересів своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування зовнішнього контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою.

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

7. З метою підвищення ефективності інформаційної і роз’яснювальної роботи з питань антикорупційної політики:

7.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо підвищення ефективності взаємодії з інститутами громадянського суспільства, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики.

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

Постійно

7.2. Забезпечити спільно з громадськими (неурядовими) організаціями в районних друкованих засобах масової інформації висвітлення актуальних матеріалів з питань антикорупційної політики.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

Постійно

7.3. Здійснити спільно з громадськими (неурядовими) організаціями, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції району комплекс інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у громадян ідей нетерпимості до проявів корупції, в тому числі через розповсюдження друкованої продукції.

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,

2015-2016 роки

_________________________


 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «09» червня 2015 року № 162

 

 

Керівнику апарату

райдержадміністрації

 

Головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про притягнення посадової особи до кримінальної або

адміністративної відповідальності за скоєння

корупційного правопорушення

 

“____“ _____________ 20__ року повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності за ст. ___ КК України (складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, за ст. ____ КУпАП відносно) ______________________________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)

Корупційне правопорушення полягає в ________________________________

(короткий опис складу злочину або правопорушення)

__________________________________________________________________

 

Відповідно до частини 5 ст. 65 Закону України “Про запобігання корупції” __________________ відсторонено (не відсторонено) від виконання

(ПІБ службової особи)

повноважень на посаді (копія наказу про відсторонення додається).

 

При кримінальному провадженні, в разі повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, надається копія відповідної ухвали суду.

 

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації

 

“____” ____________ 20__ року

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від «09» червня 2015 року № 162

 

Керівнику апарату

райдержадміністрації

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату райдержадміністрації

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про судове рішення за фактом вчинення посадовою особою

злочину у сфері службової діяльності або адміністративного

правопорушення, пов’язаного з корупцією

 

“____“ _____________ 20__ року винесено рішення _____________ про

(назва суду)

визнання винним (закриття провадження у справі) у вчиненні злочину у сфері службової діяльності (адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією) за ст. КК України (КУпАП) _______________________________

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)

Копія судового рішення додається.

 

При незгоді з винесеним судовим рішенням надається інформація про подання апеляційної скарги (назва суду вищої інстанції, дата подання апеляційної скарги).

 

В разі набрання судовим рішенням законної сили надається інформація про звільнення (притягнення до дисциплінарної відповідальності) винної посадової особи.

Копія наказу додається.

 

В разі звільнення за підставами, передбаченими пунктом 7-1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України надається інформація, згідно додатку до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року № 1072.

 

Керівник структурного підрозділу райдержадміністрації

 

“____” ____________ 20__ року

 

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   13

Kubik-Rubik Joomla! Extensions