1. Промисловість

Липовецький район належить до регіонів Вінниччини з відносно невисоким рівнем індустріального розвитку. Промисловий сектор економіки району у 2018 році представляють 10 підприємств переробної промисловості. Переробна промисловість, у свою чергу, представлена галузями – харчова, виробництво будівельних матеріалів, обробка деревини, виробництво меблів, виробництво паливних пелет.

За три місяці 2018 року, підприємствами промислового сектору району вироблено продукції на суму 25,1 млн. грн. Спостерігається позитивна динаміка роботи окремих промислових підприємств. Наростили темпи промислового виробництва ФГ «Україна», ТОВ «Прод -Мова», ТОВ «Млин-Пром».

Дещо зменшили виробництво ТОВ «Сафарі плюс» , ВК «Уют»,», ТОВ «ВІК Приборівські ковбаси» .

Через сезонність виробництва не розпочали виробничу діяльність ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «Липовецький цегельний завод».

 

2. Сільське господарство

Липовецький район по характеру виробництва відноситься до агропромислових районів. Агрохімічний бал родючості ґрунтів в середньому по району становить - 54 балів. Загальна площа сільськогосподарських земель, що входять до адміністративно-територіальних одиниць становить 85,0 тис. га з них сільськогосподарські угіддя – 83,3 тис. га, в т. ч. рілля – 73,78 тис. га, багаторічні насадження (сади) – 837 га, пасовища – 6187 га, сіножаті – 2498 га, лісовкриті площі – 5199 га, ставки – 1955 га.
На території району свою господарську діяльність в галузі АПК ведуть - 118 агропідприємств, з них: 5 вертикально-інтегрованих структур, 17 реформованих, 78 фермерських господарств.

Загальна площа орних земель району становить 73,7 тис.га або 88% с/г угідь. Площа ріллі в обробітку по сільськогосподарських підприємствах – 52,5 тис. га, зокрема понад - 21,6 тис. га 42,0% у використанні вертикально-інтегрованих структур, 19,0 тис. га 36% у реформованих, 8,3 тис. га 15,4% у фермерських господарствах та 3,6 тис. га 6,6% інші с/г товариства. Основною спеціалізацією підприємств всіх форм власності в рослинництві є вирощування зернових культур (озима та яра пшениця, ячмінь, кукурудза гречка та зернобобові культури), з технічних культур (соя, соняшник, озимий ріпак) в тваринництві –виробництво м’яса та молока.

Сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік:

- намолочено зернових та зернобобових 158,4 тис. тонн при рівні урожайності 64,5 ц/га

- зібрано сої – 24,0 тис. тонн при урожайності 21,0 ц/га

- соняшника – 35,5 тис. тонн при урожайності 31,0 ц/га

- цукрові буряки – 23,0 тис. тонн при урожайності 602 ц/га

- вирощено м’яса в живій вазі–12931ц

-реалізовано м’яса в живій вазі–11440 ц

-вироблено молока всього – 101213 ц

Середньодобові прирости ВРХ – 669 г

Середньодобові прирости свиней – 446 г

Надій на одну корову складає 6685 кг молока, що на 355 кг більше до відповідного періоду минулого року.

Станом на 01.01.2017 року кількість поголів’я по с/г підприємствах становить:
ВРХ – 3411 гол

В т. ч корови – 1339 гол

Свині – 5434 гол

Вівці – 413 гол

Коні – 116 гол

Птиця – -

В районі є ряд господарств, які займаються певною спеціалізацією, зокрема у господарстві ТОВ «Рапсодія» с. Струтинка закладено новий яблуневий садок інтенсивних сортів на площі 6,1га, висаджено горіхоплідних дерев площею 2 га, в т. ч. фундука - 1,4 га, горіха грецького – 0,6 га. Ягідників насаджено на площі 1,25 га, з них чорниці – 1,15 га та малини 0,1 га. Овочівництвом в районі займається Подільська продовольча група с. Козинці та ФГ «Вишня» с. Зозів.

в галузі тваринництва:

з розведення Української червоно-рябої породи великої рогатої худоби – племзавод ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівка,

з розведення української чорно-рябої породи ВРХ – племрепродуктор ПрАТ «Зернопродукт МХП» м. Липовець;з розведення Російської рисистої породи коней - племрепродуктор ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівка.

 

3. Будівництво, інвестиційна діяльність, транспортні перевезення

Головним завданням, яке стояло і перед підприємствами безпосередньо, і перед місцевою владою, у 2017 році було максимальне залучення інвестицій у економіку району. У 2017 році обсяг капітальних інвестицій склав 75,9 млн.грн., в розрахунку на одного жителя району це становить 1983,4 грн.

Основним джерелом фінансування інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 94,7 %.

Інвестиційна привабливість регіону напряму залежить від рівня розвитку виробничої і соціальної інфраструктури. Головною складовою ринкової інфраструктури у даному випадку виступає інвестиційна, оскільки від її розвитку залежить можливість швидкої реалізації інвестиційних проектів. Цьому сприятиме випереджаючий розвиток промислового і будівельного потенціалу, розвиватиметься випереджаючими темпами по відношенню до всього економічного потенціалу району.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.01.2018 року становить майже 5,3млн. дол., що складає 2,7% у загально обласному підсумку цього показника. Зміна сум у періодах відбувається за рахунок коливання курсових різниць іноземних валют.

Інвестиції надійшли від нерезидентів у розвиток підприємств агропромислового комплексу.

Необхідно відзначити, що у районі реалізовується 15 інвестиційних проектів у різних галузях реального сектору економіки району. В результаті їх повної реалізації буде забезпечено створення 479 робочих місць та спрямування до бюджетів додаткових надходжень.

Одним із факторів, який впливає на ріст капітальних інвестицій є робота будівельних підприємств. У 2017 році будівельними підприємствами реалізовано будівельно-монтажних робіт за договорами підряду у сумі 68,4 млн.грн., що становить 2,3% від загальнообласного обсягу даних робіт.

Економічна криза сприяла певному зниженню будівельної активності. Внаслідок чого певна частина об’єктів будівництва до цього часу залишається недобудованою. Вони є так званим баластом, який не дозволяє як реалізовувати інші інвестиційні проекти у соціально-культурній сфері так і завершити розпочаті через брак коштів.

Основним із головним аспектів діяльності районної державної адміністрації в галузі будівництва є питання завершення будівництва об’єктів, розпочатих у минулих періодах – так зване незавершене будівництво.

Через ряд існуючих об’єктивних, а поряд з ними і суб’єктивних причин список об’єктів незавершеного будівництва Липовецького району нараховує 15 одиниць.

Завдяки проведеній роботі працівників управління економіки у попередні роки цей список значно зменшився. Проте, щодо окремих об’єктів, які на сьогодні залишаються не добудованим і перспективи на їх будівництво не існує, їх власниками або замовниками будівництва має бути прийняте рішення про доцільність будівництва та, в подальшому ліквідацію довгобудів.

Обсяги комерційних перевезень вантажів автомобільним транспортом району (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-грудень 2017 року становили 11,8тис.тон., що менше, ніж у відповідному періоді 2016 року на 20,3%. Вантажооборот зменшився на 10,7% і склав 2,0 млн.ткм.

Пасажирським автотранспортом району (з урахуванням перевезень, виконаних підприємцями-фізичними особами) за звітний період перевезено2267,2 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 119,1 млн.пас.км.

У порівнянні з 2016 роком обсяги пасажирських перевезень збільшились на 112% , а пасажирооборот зріс на 56,4 % відповідно.

 

4. Підприємництво

За даними вибіркового обстеження діяльності малих підприємств станом на 01.05.2018 року у Липовецькому районі зареєстровано 176 діючих малих підприємств, кількість діючих малих підприємств на 10 тисяч наявного населення становить 47,2 одиниці. Чисельність фізичних осіб-підприємців складає 999 одиниць.

За даними моніторингу протягом січня-квітня 2018 року започаткували діяльність 43 суб’єкти господарювання, із яких 8 юридичних осіб та 35 фізичних осіб-підприємців, що в цілому на 72% більше відповідного періоду 2017 року. За вище означений період припинили господарську діяльність 57 суб’єктів господарювання, з них 6 - юридичних осіб, 51 – фізичних осіб підприємців. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник припинення діяльності зменшився на 185 одиниць.

 

5. Соціально – культурна сфера

На території району виходить друкований засіб масової інформації – районна газета "Липовецькі вісті". Даний засіб масової інформації являється комунальним підприємством, засновником якого є Липовецька районна державна адміністрація.

Майже 3 тисячі жителів міста і сіл району об’єднані. В районі діють 237 колективів аматорського мистецтва, в них учасників 2 230 учасників, в тому числі 115 дитячі, в яких є 1 056 учасників. З них 11 колективів носять високі звання «народного» і 1 «зразковий» дитячий, які є постійними учасниками районних, обласних, Всеукраїнських фестивалів і конкурсів.

В січні місяці традиційно проводиться районне театралізоване свято «Різдвяне диво». На День захисту дітей 1 червня відбувається І-й тур, а 19 грудня – заключний районний фестиваль дитячої художньої творчості ім. П. Оплаканського «Музичний зорепад», караоке, конкурси, виставки, метою яких є пошук і відкриття молодих талантів у різних номінаціях.

В районі діє 1 музей історії села Вахнівка. Музейний фонд нараховує 1 199 предметів. Загальна кількість відвідувачів 5,9 тис. чоловік, в тому числі учнів та студентів 2,9 тис. чоловік, кількість екскурсій 145.

Загальна кількість пам’яток, які знаходяться на обліку в Липовецькому районі 132. Із них археологічні – 59, історичні – 63, архітектури та містобудування – 10. Найвідоміші: Нападівський Палац Ланге – кінець ХУІІІ ст., с.Нова Прилука – Комплекс земської лікарні – 1912 рік, с. Нова Прилука – церква Святої Трійці – 1816 рік, с. Стара Прилука - Палацо-парковий комплекс (садиба проф. Мерінга) - поч. ХХ ст.

В районі функціонує:

Бібліотек 36

Бібліотечний фонд району 361 914 тис. примірників.

Всього працівників бібліотек 47 чоловік, в тому числі на селі – 31 чоловік.

Сільських будинків культури - 20, РБК – 1, МБК – 1.

Сільських клубів - 13, МК -1.

Всього працівників клубних установ - 62 чоловік, в т.ч. на селі 42 чоловік.

Кількість дитячих музичних шкіл - 1 (120 дітей).

Викладачів музичної школи - 11 чоловік.

Всього в системі культури працює 127 спеціалістів, 28 технічних працівників.
Всього закладів культури – 74.

 

 

6. Гуманітарна політика

На території Липовецького району знаходиться Староприлуцька школа-інтернат, в якій працюють 45 педагогічних працівники та виховується 115 дітей.

7. Освіта

У районі функціонує 26 загальноосвітніх шкіл, з них:

12 шкіл І-III ступенів, 7 шкіл у сільській місцевості, 5 – у міській місцевості, 13 шкіл І-II ступенів - у сільській місцевості. 1 - заклад «Навчально-виховний комплекс:Росошанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Росошанської ОТГ Липовецького району Вінницької області

Всього у школах району навчається 3615 учнів де працює 580 педагогічних працівників.

В районі функціонує 3 позашкільних навчальних заклади: дитячо- юнацький центр (ДЮЦ) м.Липовець (який відвідують 430 дітей), дитячо – юнацька спортивна школа (ДЮСШ) м.Липовець ( яку відвідують 320 дітей), дитячо – юнацька спортивна школа (ДЮСШ) смт.Турбів ( яку відвідують 180 дитини).

У школах району гуртковою роботою за напрямками виховання охоплено 1155 учні, які займаються у 68 гуртках та секціях.

Учні шкіл забезпечені задовільними умовами, підвозом, гарячим харчуванням.

Для організації підвозу школярів у школи закуплено за Програмою «Шкільний автобус» 12 автобусів.

Матеріально технічна база шкіл суттєво поновилась. Закуплено шкільних меблів на суму 1100000,00 грн. Виготовлено ПКД та проведено роботи по облаштуванню внутрішньої вбиральні у Липовецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст.№2 Липовецької районної ради Вінницької області (684000 грн.), вигтовлено ПКД та проведено роботи по капітальному ремонту котельні у Зозівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Липовецької районної ради Вінницької області (890000 грн.). Закуплено 13 мультимедійних комплексів у заклади освіти району на суму 504000 грн.


8. Дошкільне виховання

Для надання освітніх послуг у Липовецькому районі функціонує – 20 ДНЗ у

яких виховується 1182 дітей, працює 110 педагогічний працівник.


9. Фізична культура і спорт

Спортивні дитячо-юнацькі школи 2

Загальна кількість дітей у спортивних школах 449 дітей.

Спортивні зали 22

Стадіони 1

Футбольні поля 23

Спортивні майданчики 76

Стрілецькі тири 3

На території Липовецького району функціонує дві дитячо-юнацькі спортивні школи – Липовецька ДЮСШ та Турбівська ДЮСШ. Липовецька дитячо-юнацька спортивна школа на даний час нараховує 27 навчальних груп: 15 початкової підготовки, 8 попередньо-базової, в яких навчаються 296 дітей. Їх навчають 9 тренерів 5 з яких штатні працівники, відповідно 3 з вищою освітою за напрямком фізична культура та спорт по 4 олімпійських видах спорту: баскетбол, волейбол, футбол, стрільба кульова. Турбівська дитячо-юнацька спортивна школа на даний час нараховує 13 навчальних груп: 9 початкової підготовки, 4 попередньо-базової, в яких навчаються 160 дітей. Їх навчають 5 тренерів 3 з яких штатні працівники і 3 з вищою освітою за напрямком фізична культура та спорт по 4 олімпійських видах спорту: футбол, важка атлетика, бокс та баскетбол. Підготовлені більше 100 спортсменів 2 та 3 розрядів, 5 спортсменів 1 розряду та 3 кандидата в майстри спорту України.

З метою надання фінансової допомоги, призначаючи іменні стипендії в межах коштів районного бюджету, обдарованим спортсменам, жителям Липовецького району, членам збірних команд області, кандидатам у збірні команди України, а також тренерам, які підготували спортсменів, Рішенням сесії районної ради 7 скликання «Про призначення іменної стипендії районної ради та районної державної адміністрації майстру спорту України міжнародного класу з дзюдо Слушному А.С. за високі досягнення у спорті» призначено іменну стипендію Слушному Антону Сергійовичу на 2017 рік у розмірі 2 000 грн. щомісячно. Відповідно до рішення 20 сесії районної ради 7 скликання №282 «Про призначення іменної стипендії районної ради та районної державної адміністрації майстру спорту України міжнародного класу з дзюдо Слушному А.С. за високі досягнення у спорті» на 2018 рік встановлено стипендію у розмірі 3 000 грн. на місяць.

У 2017 році Слушний А. С. неодноразово брав участь у змаганнях різного рівня: обласних, всеукраїнських, міжнародного, на яких здобував призові місця. В м. Самсун (Туреччина) з 18 по 30 липня 2017 р. проходили Дефлімпійські ігри і Антон здобув на даних змаганнях дві бронзових нагороди.

Слушний Антон на сьогодні є єдиним спортсменом у нашому районі, який має високі досягнення у спорті не лише на українському, а й на міжнародному рівнях.

У ІІ півріччі 2017 року розпочалася робота з реалізації проекту «Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбів Липовецького району Вінницької області». Який включає в себе виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції колишнього житлового будинку, який наразі є комунальною власністю територіальної громади, під трибуни та побутові приміщення для занять спортом (роздягальні, душові, санвузли, комори), облаштування навколишньої території під спортивні майданчики для занять з футболу, баскетболу, волейболу, тенісу, облаштування паркування для автотранспорту, благоустрій території, інформаційний супровід проекту. Станом на 31.12.2017 року завершено роботи 1 черги, а саме спортивного майданчика. Профінансовано 1 млн. грн. з державного фонду регіонального розвитку, 600 тис. грн. спонсорських коштів та 71 тис. грн. з місцевого бюджету.

Щодо вдосконалення матеріально-технічної бази та забезпечення спортивних шкіл спортивним інвентарем – з місцевого бюджету виділено придбано спортивного обладнання та спортивного інвентарю на суму 166,0 тис. грн. Для нового атлетичного залу придбано бігову доріжку вартістю 17 000 грн., фітнес станцію вартістю 10 350 грн., шведську стінку 2 650 грн.

На території району не було створено центри «Спорт для всіх». Проте у 6 територіальних громадах (Вахнівська, Зозівська, Староприлуцька, Трощанська, Козинецька та Новоприлуцька) створено фізкультурно-спортивні клуби та введено рішеннями сесій посади інструкторів по спорту.

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 06.02.2017 року №34 «Про проведення Х сільських спортивних ігор серед територіальних громад Липовецького району» в районі проведені Х сільські спортивні ігри серед команд територіальних громад. Участь прийняло 16 сільських територіальних громад, а це близько 450 учасників змагань.

 

10.Система охорони здоров’я

Система охорони Липовецького району знаходиться в стадії реформування та розмежування первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги, визначення переліку послуг відповідно до рівня допомоги.

На даний час завершено перший етап реформування. В районі функціонує Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги», ЦРЛ та підстанції швидкої та невідкладної медичної допомоги.

До складу ЦПМСД входять 10 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, 13 фельдшерсько – акушерських пунктів, 11 фельдшерських пунктів та 7 здоровпунктів.

Таким чином, пройшло розмежування закладів, що надають первинну та вторинну медико-санітарну допомогу.

Другий та третій етап передбачає поступове формування оптимізації мережі закладів вторинного рівня надання медичної допомоги.

На даний час проходить ІІ етап реформування охорони здоров’я. Пройшло розмежування екстреної медичної допомоги. Створена Липовецька СШМД куди відійшли Липовецьке, Іллінецьке, Погребищанське та Оратівське відділення швидкої та невідкладної допомоги Після реформи до центральної районної лікарні входить поліклінічне відділення та стаціонар до якого входить стаціонар Липовецької центральної лікарні на 93 ліжка та філія Липовецької ЦРЛ на 41 ліжко . Забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення на 2018 рік склала 35,6.

На вторинному рівні медичну допомогу надають медичні працівники в такому складі:

Кількість лікарів 48 чол.

Спеціалісти з вищою не медичною освітою 2 чол.

Провізор - 1 чол.

Кількість працівників середнього медичного персоналу 126 чол.

Кількість працівників молодшого складу 57 чол.

Кількість інших працівників 47 чол.

Всього працюючих 281 чол.


11. Торгівля та сфера послуг

У сфері внутрішньої торгівлі району тривають процеси, спрямовані на формування цивілізованої інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечувати достатній рівень обслуговування населення відповідно до його потреб. Вона характеризується відсутністю товарного дефіциту, високим рівнем насиченості товарів продовольчої і непродовольчої групи, широким спектром різноманітних послуг для населення, що є важливим чинником розвитку бізнесу та реальним джерелом наповнення бюджету всіх рівнів, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.

Загальний обсяг продажу споживчих товарів населенню за 2017 рік в цілому становив 83,2 млн.грн. і проти відповідного періоду минулого року індекс фізичного товарообороту зріс на 10,8%.

Забезпечення населення продовольчими і непродовольчими товарами здійснюють 310 магазинів і кіосків, 57 закладів ресторанного господарства (включаючи шкільні їдальні та буфети). В структурі торгової мережі відбулися суттєві зміни за рахунок поширення роздрібної торгівлі підприємцями - фізичними особами. Із загальної кількості 78,1 % магазинів та 32,3 % закладів ресторанного господарства належать підприємцям-фізичним особам.

У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків формується більше 50% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків 15% обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів. У районі функціонує 5 ринків на 574 торгових місця. Загальна площа ринків складає 4539 кв. м, під торгівлю зайнято 3154 кв. м, або 69,5 %. Крім того, робота 3 постійно діючих ярмарків на 114 торгових місцях сприяє задоволенню потреб населення у споживчих товарах та стабілізації цінової ситуації на ринку товарів повсякденного вжитку.

У цілому діяльність підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг різних форм власності направлена на модернізацію, технічне переоснащення, приведення у відповідність до вимог сучасного дизайну підприємств торгівлі та ресторанного господарства, подальше досягнення високого рівня якісного обслуговування населення, представлення широкого асортименту товарів та надання різноманітних послуг з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду розвитку торговельних відносин та реалізації послуг.

 

12. Соціальна політика

Загальна кількість інвалідів загального захворювання 1970 чол.

Кількість дітей-інвалідів до 18 років 184 чол.

Кількість інвалідів з дитинства 519 чол.

Багатодітних сімей -316

В управлінні праці та соціального захисту населення перебуває на обліку 11603 громадян пільгових категорій, з них:

656 – учасників війни;

101– інваліди війни (в т.ч. 13 інвалідів війни- учасників АТО);

448 – учасники бойових дій (в т.ч. 341 учасників АТО);

208 – сім’ї загиблих та померлих військовослужбовців (в т.ч. 8 сімей, загиблих учасників АТО); ;

4001 – дітей війни.

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Липовецького району обслуговує на дому 495 одиноких людей похилого віку. Крім того у відділенні постійного перебування для одиноких непрацездатних громадян в с.Росоша проживає 13осіб.


13. Сфера зв’язку

В районі діють такі установи зв’язку:

- Липовецький центр поштового зв’язку №3;

- Станційно-лінійна дільниця №3 м. Липовець РЦТ №241 м. Калинівка Вінницькрї філії ПАТ «Укртелеком»

В 2004 році відкрито цифрову АТС на 2303 абонентських номери.

Районний вузол зв’язку обладнаний сучасними та зручними кабінами для виходу в Інтернет. Електрозв’язок об’єднує 2 міські і 30 сільських АТС, абонентами яких є близько 7200 чол. Всі населені пункти району електро- і телефонізовано. Липовецький район має стопроцентне покриття державних, обласних телеканалів та стійкий мобільний зв’язок. Довжина кабельних ліній зв’язку по району становить 2136 км.


14. Зайнятість населення

Загальна кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості по питанню працевлаштування протягом 2017 року становить 1302 безробітних, з яких 597 осіб перебували на обліку на початок року та 705 осіб – зареєстровані за січень - грудень. В порівнянні з відповідним періодом попереднього року зареєстровано на 152 особи менше. На даний час на обліку перебуває 452 безробітних. Протягом 2017 року отримали роботу за допомогою служби зайнятості 626 незайнятих громадян.

Кількість вільних робочих місць, дані про наявність яких надійшли від роботодавців з початку року становить 689, укомплектовано за цей період 529 вакансія. Станом на 01.01.2017 року актуальними є 2 вакансії, в цей період минулого року було подано 21 вакансію.

Разом з тим, пропозиція робочої сили суттєво перевищує попит на неї. Кількість претендентів на 1 вільне робоче місце на даний час становить 226 осіб.

З метою сприяння незайнятому населенню та іншим категоріям громадян у працевлаштуванні, виборі професії або зміні виду професійної діяльності надаються профорієнтаційні послуги.

З метою зацікавленості безробітних до підприємницької діяльності службою зайнятості активно проводяться заходи, спрямовані на ці цілі.


15. Політичні партії, профспілкові та громадські організації

У районі зареєстровано:

- 72 осердки політичних партій, рухів та організацій;
- 32 громадських організації, об’єднань та спілок;
- 46 релігійних громад різних віросповідань.

Липовецька районна державна адміністрація

Телефон: (04358)2-33-05
Телефон/факс: (04358)2-33-03

Загальна адреса електронної пошти райдержадміністрації
email: rda_lipovec@vin.gov.ua
Адреса електронної пошти, на яку можна подати запит на інформацію
email: zvernenya_lip_rda@vin.gov.ua

Архів новин

Лютий 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Лічильник відвідувань

Кількість відвідувань за день   94

Kubik-Rubik Joomla! Extensions